MM-10 Les 2

Welkom bij les 2
Middle Management-10
1 / 23
next
Slide 1: Slide
ManagementVocational Education

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom bij les 2
Middle Management-10

Slide 1 - Slide

Rewinddd!!!
Wat is management?

Taken van Henri Fayol

Moderne leiders

Kenmerken van een hierarchise niveau 

Slide 2 - Slide

Zet de 5 taken van Henri Fayol in de juiste volgorde
STAP 1
STAP 2
STAP 3
STAP 4
STAP 5
Voorspellen
Commanderen
Organiseren
Controleren
Coordineren

Slide 3 - Drag question

Doel van de les
 • Leiderschapsstijlen
 • Flexibel leiderschap
 • Moderne theorieen: Theorie van Mc Gregor

Slide 4 - Slide

Waar denk je aan bij leiderschapstijlen?

Slide 5 - Mind map

Wat is leiderschapsstijl?
De mate van participatie van de medewerkers in de besluitvorming van de chef.

Slide 6 - Slide

4 leiderschapsstijlen:
 • Exploiterend autoritair
 • Welwillend autoritair
 • Consultatief
 • Participatief

Slide 7 - Slide

Exploiterend autoritair
Mate van participatie:
Geen participatie. Medewerkers krijgen geen nadere informatie.

* Negatief mensbeeld.

Slide 8 - Slide

Welwillend autoritair
Mate van participatie:
Geen participatie. Medewerkers krijgen achteraf informatie over het besluit.

Slide 9 - Slide

Consultatief
Mate van participatie:
Informatie vooraf. Ondergeschikten mogen vooraf informatie geven, maar de chef beslist.

Slide 10 - Slide

Participatief
Mate van participatie:
Ondergeschikten denken volwaardig mee in de besluitvorming van de chef.

Slide 11 - Slide

Voordelen participatie:
 • Medewerkers voelen zich    betrokken.
 • Gemotiveerd om de plannen uit te voeren.
 • Ze weten waarom bepaalde beslissingen zijn genomen.
Nadelen participatie:
 • Het nemen van beslissingen neemt veel tijd in beslag

Slide 12 - Slide

Welke zijn de 4 leiderschapsstijlen?
A
Democratisch autoritair, welwillend autoritair, participatief, consultatief.
B
Participatief, controlerend autoritair, consultatief, exploiterend autoritair.
C
Consultatief, welwillend autoritair, participatief, exploiterend autoritair.
D
Welbindend autoritair, consultatief, participatief, exploiterend autoritair.

Slide 13 - Quiz

Waar denk je aan bij flexibel leiderschapstijl?

Slide 14 - Mind map

Flexibel leiderschap
Een leider moet in staat zijn verschillende leiderschapsstijlen toe te passen, in verschillende situaties of ten opzichte van verschillende ondergeschikten.

Slide 15 - Slide

Welke stijl een leider kiest hangt af van?:
 • Zijn karakter en persoonlijke voorkeuren;
 • De concrete situatie;
 • De cultuur van het bedrijf;
 • Kwaliteiten van zijn ondergeschikten;
 • De aard van het werk.

Er is dus GEEN ideale leiderschapstijl voor alle situaties.

Slide 16 - Slide

Moderne theorieen over leiderschap
Mensbeeld:
Voorstelling die iemand van mensen heeft. Het ligt ten grondslag aan de waardering van anderen.

Mensbeeld manager bepaalt hoe hij/ zij anderen beoordeelt.


Slide 17 - Slide

 I. Theorie van  MC Gregor   
Volgens Mc Gregor heeft ieder mens een mensbeeld. Hij gaat uit van 2 uiterste visies:
De X-theorie en de Y-theorie.

Slide 18 - Slide

De X-theorie
Gaat uit van een negatieve voorstelling van de mens.

Kenmerken:
 • Mens heeft van natura hekel aan werken;
 • Mens wil geen verantwoordelijkheden dragen;
 • Mens moet door dreiging/ straf gedwongen worden om te presteren;
 • Mens heeft controle van superrieuren nodig.

Slide 19 - Slide

De Y-theorie
Gaat uit van een positieve voorstelling van de mens.

Kenmerken:
 • Werken is voo de mens even natuurlijk als ontspanning;
 • Mens is creatief;
 • Mens zoekt verantwoordelijkheid;
 • Medewerker controleert zichzelf.

Slide 20 - Slide

Welke theorie past het beste bij een angstige leider?
A
X-theorie
B
Y-theorie

Slide 21 - Quiz

Welke theorie past het beste bij een leider die vertrouwen heeft in zijn medewerkers?
A
X-theorie
B
Y-theorie

Slide 22 - Quiz

Huiswerk:
Maak de vragen van hoofdstuk 2 (blz. 7 en 10) en hoofdstuk 3 (blz. 12)

Slide 23 - Slide