3.4 voedselrelaties

Voedselrelaties
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Voedselrelaties

Slide 1 - Slide

3.4 Leerdoelen
  • Hoe zit een ecosysteem in elkaar?
  • Hoe noteer je een voedselrelatie?
  • Waardoor verdwijnt er energie uit een voedselketen?

Slide 2 - Slide

3.4 Begrippenlijst
  • levensgemeenschap-ecosysteem-populatie-individu
  • voedselrelatie-voedselketen(schakel)-consument-producent-voedselweb-voedselpiramide van aantallen
  • voedselpiramide van biomassa-energieverlies

Slide 3 - Slide

niveaus van de ecologie
- Individu
- Populatie
- Levensgemeenschap
- Ecosysteem

Slide 4 - Slide

Kies de juiste volgorde van klein naar groot:
A
ecosysteem - individu - levensgemeenschap - populatie
B
Individu - levensgemeenschap - populatie - ecosysteem
C
individu - populatie - levensgemeenschap - ecosysteem
D
Ecosysteem - levensgemeenschap - populatie - individu

Slide 5 - Quiz

Een weiland is een ...
A
Individu
B
Levensgemeenschap
C
Populatie
D
Ecosysteem

Slide 6 - Quiz

Op de afbeelding zie je:
A
Individu
B
Levensgemeenschap
C
Populatie
D
Ecosysteem

Slide 7 - Quiz

Voedselketen en voedselweb

De volgende dia's gaan over voedselrelaties
In een gebied eten dieren andere dieren en planten, hier zit altijd een volgorde in. 
Je gaat hier nu meer over leren. 

Slide 8 - Slide

Voedselketen
organisme---(wordt gegeten door)---> ander organisme
Let op: De pijlen moeten de goede richting op!
Pijl betekent------> wordt gegeten door

Slide 9 - Slide

Waar begint de voedselketen mee?

Een voedselketen begint altijd met een plant!

Kan ook met algen beginnen, algen zijn planten!

Slide 10 - Slide

Een plant noemen we producent
Een dier die plant of dier opeet noemen we consument
Produceren betekent maken.
Plant maakt glucose.
Consumeren betekent opeten

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

voedselketen

Slide 13 - Slide

0

Slide 14 - Video

Voedselweb
Voedselweb= meerdere voedselketens in een gebied
De veldmuis wordt bijvoorbeeld gegeten door zowel de buizerd als de vos

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Op welk plaatje zie je een voedselketen?
A
B
C

Slide 17 - Quiz

Welke voedselketen is goed genoteerd?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 18 - Quiz

Waarmee begint iedere voedselketen?
A
Producent
B
Consument

Slide 19 - Quiz

Piramides
In de biologie kennen we 2 piramides:
- Piramide van aantallen
-Piramide van biomassa

Je moet ze goed uitelkaar kunnen houden!

In een piramide staat een voedselketen van onder naar boven

Slide 20 - Slide

Piramide van aantallen
Piramide van aantallen
1 boom
10.000
grasjes

Slide 21 - Slide

Piramide van biomassa
Biomassa = totale gewicht van alle organische stoffen in een organisme. Dus het gewicht - het water.

In een piramide van biomassa wordt
in elke schakel de biomassa kleiner.
Piramide van biomassa heeft 
altijd een piramidevorm.

Slide 22 - Slide

Verschil tussen de piramides
Deze is altijd piramidevorm!

Slide 23 - Slide

Elke stap naar boven gaat er energie verloren aan verbranding (energieverlies) en poep/onverteerbare stoffen (afgegeven afvalstoffen)
Piramide van Biomassa

Slide 24 - Slide

piramide van biomassa
Energieverlies
Hoe meer schakels in de voedselketen hoe meer energieverlies!

Slide 25 - Slide

Welke piramide heeft altijd een piramidevorm?
A
Piramide van aantallen
B
Piramide van biomassa
C
Beide piramides
D
Geen van beide piramides

Slide 26 - Quiz

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 27 - Quiz

3.4 (Huis)werk
M 3.4 opdr. 4 t/m 11, 14 t/m 16
Samenvatten blz. 164 opdr. 15 t/m 17
of
eigen samenvatting + M. opdr. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15,16,17)

Lz 3.5

Slide 28 - Slide