BPV training leerjaar 1 - lesweek 3

 BPV training 202C 
Lesweek 3:  week 14 september- uitleg opdracht 1
Cohort 2019-2020 
Docent: M. Eshuis  
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

 BPV training 202C 
Lesweek 3:  week 14 september- uitleg opdracht 1
Cohort 2019-2020 
Docent: M. Eshuis  

Slide 1 - Slide

Afspraken voor het volgen van de online lessen 
 • Wees op tijd 
 • Zet je camera aan, microfoon op stil 
 • Zorg dat je op een rustige plek zit waar je je goed kan concentreren 
 • Kom voorbereid! 
 • Wil je iets vragen steek dan je digitale hand op. 


Slide 2 - Slide

Programma voor vandaag: 
 • Welkom, AWR
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 
 • Opdracht 1 : leefgebieden
 • Opdracht 2: zingeving 
 • Opdracht 3: gezondheidskenmerken 
 • Opdracht 4: Beginsituatie 
 • Opdracht 5: Ondersteuningsvragen inventariseren 
 • Beoordeling : Feedbackformulieren 
 • Wat lever je in? 
 • Afsluiting

Slide 3 - Slide

B1-K1-W1 – Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
Voordat de BPV oefenopdracht W1 uitgelegd wordt, is het van belang om te weten wat de afkorting inhoud en wat ‘inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt’ inhoud.


Opdracht (5 min): Ga voor jezelf eens na ..
 wat de afkorting zou betekenen en wat de naam van 
de BPV oefenopdracht inhoud. 
Je mag hierbij je laptop (intenet e.d.) erbij gebruiken.

Slide 4 - Slide

B1-K1-W1 – Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding.
Het basisdeel (B) bestaat uit
- Beroepsspecifieke onderdelen
- Generieke onderdelen (NER, LB)

Het profieldeel (P) bestaat uit:
- kerntaken en werkprocessen (W)Slide 5 - Slide

B1-K1-W1 – Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
Jullie hebben Consortium aangeschaft en jullie hebben tijdens de les van B1-K1-W1 waarschijnlijk al de oefenopdracht gezien (PBSD). Het is een grote opdracht, maar onze opleiding heeft ervoor gekozen dat je alleen op de minimale opdrachten wordt gescoord. 

Let op: Bij je examen wordt er wel verwacht
dat je de gehele examen maakt en wordt je ook op 
het hele examen gescoord. 

Tip: Maak de gehele W1 opdracht, veel studenten
zakken op dit examen. 

Slide 6 - Slide

B1-K1-W1 – Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
We hebben allemaal wensen en behoeften in ons leven. Wat kan en wil de cliënt en wat zijn de mogelijkheden van de cliënt? Met B1-K1-W1 ga je dat onderzoeken.

Voor elk mens is het fijn als er gehoor gegeven wordt aan deze behoeften.
De cliënten waarmee jij als medewerker in de maatschappelijke zorg gaat werken, kunnen dat lang niet altijd zelf. Daarom is het belangrijk dat jij de cliënt daarin
 ondersteunt.  Voor je gaat ondersteunen ga je eerst uitzoeken
wat de behoeften zijn. Hoe je kunt uitzoeken wat de cliënt kan en wil
en wat de individuele mogelijkheden zijn,
ga je deze BPV oefenopdracht onderzoeken.

Slide 7 - Slide

B1-K1-W1 – Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
BPV oefenopdracht W1 bestaat uit de volgende onderdelen/opdrachten:
 1. Leefgebieden
 2. Zingeving
 3. Gezondheidskenmerken
 4. Beginsituaties
 5. Ondersteuningsvragen inventariseren

Slide 8 - Slide

Opdracht 1: Leefgebieden
We hebben als mens te maken met 7 leefgebieden, namelijk:
Zingeving (eigen kracht)
Wonen
Financiën
Sociale relaties
Lichamelijke gezondheid
Psychische gezondheid
Werk en activiteiten

Slide 9 - Slide

Opdracht 2: Zingeving
Op Consortium zie je bij de leefgebieden ook ‘Zingeving’ staan. Zingeving heeft alles te maken met waarde, betekenis en bedoeling
Ons leven moet zinvol zijn en dat is het wanneer we van betekenis zijn of als ons leven een bedoeling heeft.
Vragen die je erbij kunnen helpen:
- Wat vind de cliënt leuk om te doen?
- Waar wordt de cliënt gelukkig van?
- Waar krijgt jouw cliënt een goed humeur van?
- Waar hecht de cliënt veel waarde aan?

Slide 10 - Slide

Opdracht 3: Gezondheidskenmerken
Gezondheidskenmerken bestaat uit de volgende 2 onderdelen:
- Lichamelijke gezondheidstoestand:
Tijdelijke kenmerken en signalen zoals bv een griep of verkoudheid, huiduitslag, toiletgang door verandering medicijnen e.d.
- Psychische gezondheidstoestand:
Neerslachtigheid, hyperactiviteit, futloosheid e.d.

Slide 11 - Slide

Opdracht 4: Beginsituatie

Op Teams bij het vak ‘BPV training’ heb je verschillende mapjes. Ga naar mapje: ‘BPV oefenopdracht B1-K1-W1’. In dat mapje vinden jullie een format over de leefgebieden.


We nemen het format even door:
Bedenk waar je de informatie kan vinden van jouw cliënt.
Bij welk vak(ken) heb je informatie gehad over bepaalde onderwerpen?

Als je aan de slag gaat met de opdracht zoek de begrippen dan ook op in je theorieboeken/licenties. 

Slide 12 - Slide

Opdracht 5: Ondersteuningsvragen 

Bij het vak W1 in semester 1 hebben jullie uitleg gekregen over hoe je aan de ondersteuningsvragen kan komen (opdracht 1 t/m 4) en hoe je ondersteuningsvragen moet formuleren


Slide 13 - Slide

Beoordelingen: Feedbackformulier (gedragsobservatie)
Gedragsobservatie wordt door je stagebegleider beoordeeld aan de hand van 'duimpjes'. Als er één duimpje omlaag is, dan is jouw opdracht helaas onvoldoende. Stagebegleider moet feedback schrijven. 

Slide 14 - Slide

Beoordelingen: Feedbackformulier (product)
Product wordt altijd door de docent op school beoordeeld. 
Bij het maken van je verslag, bekijk je goed of je aan de onderstaande criteria voldoet. 
Gebruik hiervoor het format van beginsituatie zoals in de les van B1-K1-W1 uitgedeeld. 
We nemen nu stap voor stap nog eens het format door. 


Slide 15 - Slide

Wat lever je nu in?
 • Opdracht 5 uitvoeren (liever de hele opdracht) 
 • Opdracht uitwerken in een verslag
 • Feedbackformulier: gedragsobservatie opdracht 5
 • Ondersteuningsvragen
  (stagebegeleider beoordeeld dit gedeelte)


 • Feedbackformulier:
    productbeoordeling opdracht 5
   Verslag met ondersteuningsvragen van de cliënt

Slide 16 - Slide

Ik kan uitleggen hoe en wat ik voor BPV B1-K1-W1 moet maken.
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

Ik vond de uitleg van de docent duidelijk...
Ja / Nee.... (bij nee wat zou je helpen zodat het duidelijker wordt?)

Slide 19 - Open question

Afsluiting - Huiswerk 
- Voor de volgende les heb je allemaal opdracht B1-K1-W1 doorgenomen. Je hebt voor jezelf vragen genoteerd. Ik behandel deze vragen aan het begin van de les. 

- Mis je de les? zorg altijd dat je de les terugkijkt! 
De lessen heb je nodig om je BPV opdrachten goed te kunnen maken.                                                                           Tot volgende week! 

Slide 20 - Slide