METW Observeren

WS METW: Observeren
Thema 4 Ik en de groep
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

WS METW: Observeren
Thema 4 Ik en de groep

Slide 1 - Slide

Vandaag
 • Waarnemen
 • Observeren
 • Interpreteren


Slide 2 - Slide

Observeren

Slide 3 - Mind map

Observeren
Observeren = Bewust en doelgericht waarnemen van een persoon en het beschrijven van wat je ziet. 

Dat kunnen handelingen van bijvoorbeeld kinderen zijn, maar je kunt ook de houding of het gedrag observeren.

Slide 4 - Slide

Waarnemen: Wat zie je?

Slide 5 - Mind map

Objectief
Observeren bij kinderen moet zo objectief mogelijk gebeuren

• Observeer met meer PM'ers.
• Vraag bij het kind/de ouder na of je observatie klopt.
• Vraag bij anderen na of je observatie klopt.
• Vergelijk observaties met uitingen van het kind/de ouder.
• Herhaal het observeren.

Slide 6 - Slide

Observeren vs Interpreteren
Observeren
bv de stand van iemands mondhoek, de spierspanning, of houding van iemand
Via zintuigen: wat zie, hoor, voel ik?

Interpreteren
bv "Jij bent blij zeg!"
Dit is geen (zintuigelijk) verifieerbare uitspraak

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Welk standpunt?
Welke blik?
Welke achtergrond informatie heb je?

Slide 9 - Slide

Heb je 
alle informatie?

Of zie/weet je maar een deel?

Slide 10 - Slide

Wat zag je op de afbeelding die ik je voor de les heb gestuurd?

Slide 11 - Open question

Groep A

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Vanuit welk perspectief kijk je?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Beschrijf objectief; wat zie je?

Slide 16 - Slide

Observatie en Interpretatie
Waarnemen het continu proces van informatie tot je nemen met behulp van de zintuigen

Observatie
bewust waarnemen op een doelgerichte en planmatige manier

Interpreteren het geven van betekenis aan je waarneming

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Gestructureerd 
vooraf vastgesteld doel

Ongestructureerd 
geen vooraf vastgesteld doel

Slide 19 - Slide

Interpreteren
 1. Monique slaat Vera in het gezicht
 2. Nadoesj scrabbelt een uur met Amar
 3. Theo heeft twee keer opgeschept

Welke interpretaties kun je geven aan deze waarnemingen?

Slide 20 - Slide

Wat moet je doen om professioneel te oberveren?

Slide 21 - Mind map

Professioneel observeren
 • formuleer een doel
 • formuleer een vraag
 • noteer het gedrag waar je op gaat letten
 • gebruik een observatielijst
 • observeer op verschillende momenten 
 • houd professionele afstand

Slide 22 - Slide

Wat zijn de valkuilen bij observeren?

Slide 23 - Mind map

bedenk een plan van aanpak
 1. neem een kind op stage in gedachten
 2. maak concreet welk gedrag opvallend is
 3. bedenk hoe je dit kind goed kan observeren
 4. werk dit uit lettend op professioneel observeren 

Slide 24 - Slide