Mens en Activiteit hoofdstuk 2

1 / 48
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

This lesson contains 48 slides, with text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 4 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Planning Mens en Activiteit 
Welkom
Vragen/mededelingen
Theorie
Aan de slag

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Grove motoriek
Fijne motoriek

Slide 6 - Slide

Motorische ontwikkeling baby
0 tot 3 maanden
Grijpreflex
Zuigreflex
Schrikreflex

Slide 7 - Slide

Motorische ontwikkeling baby
3 tot 6 maanden
Grijpen
Proefreflex
omrollen
Op schoot zitten

Slide 8 - Slide

Motorische ontwikkeling baby
6 tot 12 maanden
ooghandcoordinatie
Uit een beker drinken
Kruipen, zitten, gebaren maken, staan, lopen

Slide 9 - Slide

Motorische ontwikkeling baby
12 tot 24 maanden
lopen
klimmen
ontdekken
verder ontwikkelen fijne motoriek

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Activiteit baby
Bedenk een die je met een baby uit kan voeren?
Wat is het doel van de activiteit?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Praktijktoets 1: Draaiboek
Een draaiboek is een uitgewerkt plan van aanpak van een activiteit. In een draaiboek staat in de juiste volgorde wat, wanneer gedaan en georganiseerd moet worden.
 

Een draaiboek heeft drie onderdelen:
Voorbereiding
Uitvoering
Evaluatie 

Slide 14 - Slide

Uitleg deelopdracht 1 en 2
Aanbieden van een passende activiteit
Rekening houden met de doelgroep
Doelstelling
Uitvoering
Uitvoering
Materialen
Beoordeling

Slide 15 - Slide

doelgroep
Ouderen zeskanter/sociaal wijkteam

Slide 16 - Slide

Opdracht 1 en 2
Brainstormen
Woordspin
Voorbereiden
Beschrijven
Materialen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Planning
Welkom
Vragen/mededelingen
Theorie
Aan de slag

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Grove motoriek
springen
traplopen
hinkelen
Fijne motoriek
poppetjes tekenen
puzzelen
papier knippen

Slide 21 - Slide

Activiteiten peuter
Bedenk een die je met een peuter uit kan voeren?
Wat is het doel van de activiteit?

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Grove motoriek
rennen en stoppen
5x hinkelen
trap op en af

Fijne motoriek
rijgen
inschenken
vouwen
schrijftekens

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Slide

uitleg deelopdracht 3 en 4
Actie
Beoordeling
Evaluatie 

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Planning Mens en Activiteit
Welkom
Vragen/mededelingen
Theorie
Aan de slag
Beweging activiteit

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Grove motoriek 6 tot 9
Rennen en draaien tegelijk
Springen met een aanloop
Paar meter hinkelen
Grove motoriek 9 tot 12
Goed ontwikkeld
uithoudingsvermogenFijne motoriek 6 tot 9 
Schrijven
Veters strikken
Kleine voorwerpen vangen
Fijne motoriek 9 tot 12
Fijne knutselwerken uitvoeren

Slide 31 - Slide

Tiener/ puberteit

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video

Grove motoriek
Motoriek soms wat verstoord
Langere ledematen

Slide 36 - Slide

Activiteiten tiener
Bedenk een die je met een tiener uit kan voeren?
Wat is het doel van de activiteit?

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Activiteiten volwassenen
Bedenk een die je met een  volwassenen uit kan voeren?
Wat is het doel van de activiteit?

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Activiteiten ouderen
Bedenk een die je met een oudere uit kan voeren?
Wat is het doel van de activiteit?

Slide 42 - Slide

Memory
Bekijk het filmpje
let goed op
Schrijf de antwoorden op een blaadje
Deze opdracht doe je alleen

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Video

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Video

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide