Grote stukken leerstof studeren

Studeren?
1 / 25
next
Slide 1: Mind map
Leren lerenSecundair onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Studeren?

Slide 1 - Mind map

Wanneer?

Slide 2 - Mind map

Hoe studeer ik?

Slide 3 - Mind map

Hoe denk ik dat ik moet studeren?

Slide 4 - Mind map

Hoe studeer ik een tekst?

Slide 5 - Mind map

Tekst lezen: hoe?
Wat is stap 1?

Slide 6 - Open question

Tekst lezen: hoe?
Wat is stap 2?

Slide 7 - Open question

Tekst lezen: hoe?
Wat is stap 3?

Slide 8 - Open question

  • Begrijp je wat er verteld wordt?
  • Ga op zoek naar de essentie
  • Wat is het verband tussen de verschillende delen van de tekst?
  • Wat is de structuur van de tekst?
Welke vragen stel ik mezelf bij het lezen van de tekst?

Slide 9 - Mind map

Hoe breng jij structuur in een tekst?

Slide 10 - Mind map

Waarom zou je structuur aanbrengen in een tekst?

Slide 11 - Open question

Hoe zoek ik de structuur van een tekst?
Stap 1
  • Wat is het kernidee van de alinea?
  • Wat is de hoofdvraag van de alinea?
  • Duid die dingen aan in een bepaalde kleur (verkeerslicht!)
Stap 2
Ga op zoek naar begrippen
Stap 3
Wat zijn de verbanden tussen de kernideeën?

  • signaalwoorden
  • signaaltekens
  • Duid deze steeds op dezelfde manier aan

Slide 12 - Slide

Wat doe ik nu met mijn bewerkte tekst?

Slide 13 - Open question

Welke schema's kennen jullie?

Slide 14 - Mind map

Mindmap
Cornellschema

Slide 15 - Slide

Waarvoor gebruik ik een mindmap?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

Waarvoor gebruik ik een Cornellschema?

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide


Wat plaats ik in een schema?
overzicht van de inhoud van de leerstof
verbanden tussen alle informatie
Begrippen en de uitleg

Slide 20 - Open question


Hoe plaats ik iets in een schema?
kernwoorden (sleutelwoorden)

Gebruik afkortingen

Gebruik verschillende kleuren, pijlen en symbolen

Slide 21 - Open question

Hoe geef ik een opsomming weer?

Slide 22 - Open question

Hoe geef ik een vergelijking weer?

Slide 23 - Open question

Slide 24 - Slide

Neem je eigen cursus
Pas het geleerde toe!

Slide 25 - Slide