Woordenschat - Misdaad

Misdaad
Deze week gaat de les over het onderwerp misdaad.
De bedoeling is om nieuwe woorden over dat onderwerp te leren kennen.
Vergeet niet om de les van vorige week nog even door te lopen. Ik heb wat aantekeningen bij jullie werk gemaakt.

Veel succes met de les!
1 / 20
next
Slide 1: Slide
NederlandsBasisschoolGroep 8

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Misdaad
Deze week gaat de les over het onderwerp misdaad.
De bedoeling is om nieuwe woorden over dat onderwerp te leren kennen.
Vergeet niet om de les van vorige week nog even door te lopen. Ik heb wat aantekeningen bij jullie werk gemaakt.

Veel succes met de les!

Slide 1 - Slide

Sleep alle woorden naar het juiste beschrijving toe. Klik daarna op kontroleren om het resultaat te zien.
een huis binnengaan met de bedoeling om te stelen
bekend door een vervelende eigenschap
slecht volk
iemand vertellen dat hij voor de rechter moet verschijnen
zonder je eigen naam bekend te maken
boete
oplichterij, oneerlijke handel
uitspraak van een rechter over de straf die iemand krijgt
ondervraging door de politie of rechter
zeggen dat het niet waar is
berucht
vonnis
incognito
zwendel
dagvaarden
verhoor
bekeuring
gespuis
inbraak
ontkennen

Slide 2 - Drag question

De ??? zorgde voor onrust
tijdens het concert
A
cipier
B
jurist
C
pyromaan
D
relschopper

Slide 3 - Quiz

Als ik jou was zou ik de diefstal
eerlijk ???
A
dwarsbomen
B
ontkennen
C
opbiechten
D
beweren

Slide 4 - Quiz

De politie probeert de
overval te ???
A
opbiechten
B
voorkomen
C
dwarsbomen
D
ontkennen

Slide 5 - Quiz

Mijn vriend moet op het
bureau ??? van diefstal.
A
aangifte doen
B
straf vragen
C
opbiechten
D
dwarsbomen

Slide 6 - Quiz

Het meisje werd vrijgelaten
nadat haar ??? was gecontroleerd.
A
motief
B
vonnis
C
alibi
D
cipier

Slide 7 - Quiz

Het ??? voor de moord
op zijn vrouw was geld.
A
alibi
B
motief
C
verhoor
D
bekeuring

Slide 8 - Quiz

De boef werd door de
??? opgepakt.
A
relschopper
B
jurist
C
pyromaan
D
rechercheur

Slide 9 - Quiz

De ??? had weer eens
brand gesticht in het bos.
A
rechercheur
B
pyromaan
C
jurist
D
relschopper

Slide 10 - Quiz

De onrustige gevangene werd
door de ??? in zijn cel gezet.
A
jurist
B
rechercheur
C
cipier
D
pyromaan

Slide 11 - Quiz

De ??? bestuurde de
zaak van een echtscheiding.
A
jurist
B
pyromaan
C
rechercheur
D
relschopper

Slide 12 - Quiz

We gaan naar een video kijken waar de Nederlandse politie het 'Lik op stuk'-beleid gebruikt. Onthoud de naam!

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Lik op stuk
Lik op stuk is een verzamelnaam voor het snel afhandelen van strafbare zaken door politie of justitie (rechter, openbare aanklager).
De wetsovertreder krijgt meteen een acceptgiro (factuur) voor de boete of een dagvaarding om op de zitting (bij de rechter) te komen.

Lik op stuk betekende oorspronkelijk, 'onmiddellijke, rake reactie op een bepaalde daad'.

Slide 15 - Slide

Gevangenisstraffen moeten maximaal 10 jaar duren.
Eens of oneens?


Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar dat jij kunt vertellen waarom jij dat vindt!
Stelling
Gevangenisstraffen mogen maximaal 10 jaar duren.
Eens of oneens?
Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar dat jij met je eigen woorden kunt vertellen waarom jij dat vindt!  Argumenteer voor je zaak.

Slide 16 - Open question

Kursplan i modersmål
Skolverket har ställt upp en kursplan som bestämmer vad man under modersmåls-lektionerna måste lära sig och vilka krav det finns för betygsättning i klass 6 tom 9.

Denna vecka får ni läsa igenom kursplanen för årskurs 7-9 och nästa vecka ska jag visa er vilka kunskapskrav det finns för att få A, B osv i betyg.
Det är därför viktigt att ni har svarat utförligt på föregående fråga, inte bara med 'eens' eller 'oneens', men ni bör skriva argument, utifrån vad ni tycker. Och försök underbygga era argument med exempel, osv. Det är dessa egna texter som har stor betydelse för ert slutbetyg.

Så läs andaktig igenom kursplanen på de följande sidor. Då vet ni vilket arbete ni har framför er.

Slide 17 - Slide

I årskurs 7-9
  
Läsa och skriva
– Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.


– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.


– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.


– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Slide 18 - Slide

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.


– Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Berättande texter och sakprosatexter


– Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
– Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.


– Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.


– Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Slide 19 - Slide

Språkbruk


– Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.


– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.


– Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kultur och samhälle

– Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

– Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Slide 20 - Slide