HV2 BIO Thema 6 BS 4 - 5 - 6

Les 2
1 / 43
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 43 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Les 2

Slide 1 - Slide

Voor deze week:
- Gemaakt opdrachten 1 t/m 14
- Geleerd/leren BS 1 t/m 3 van Thema 6

- Volgende week PW Thema 5 : leren dus!!!
- Nakijken Thema 5

Slide 2 - Slide

BS 1 - 2 - 3
- Wat is ecologie?
- Hoe zit dat met voedsel relaties?
- Hoe werken de kringlopen van stoffen?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Kringloop van water

Slide 7 - Slide

Kringloop van koolstof

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

De volgende woorden moet je nu kennen:
 • biotische factoren
 • abiotische factoren
 • individu
 • populatie
 • levensgemeenschap
 • ecosysteem
 • biotoop
 • voedselketen
 • voedselweb / voedselnet
 • producent
 • consumenten
 • reducenten
 • vleeseters / planteneters / alleseters
 • kringloop [van water | van koolstof]

Slide 10 - Slide

Lees nu BS 4
- voedselketens
- voedselnet
- voedselweb
- piramides

Slide 11 - Slide

Piramide van aantallen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Piramides schematisch weergegeven

Slide 14 - Slide

Biomassa =
- het totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme

Slide 15 - Slide

biomassa =
het totale gewicht van alle energie-rijke stoffen in een organisme [koolhydraten / eiwitten / vetten]

- hoeveel biomassa per
   schakel...
- elke schakel is lichter...
Piramide van biomassa

Slide 16 - Slide

biomassa =
het totale gewicht van alle energie-rijke stoffen in een organisme [koolhydraten / eiwitten / vetten]

- hoeveel biomassa per
   schakel...
- elke schakel is lichter...
- biomassa wordt kleiner
Piramide van biomassa

Slide 17 - Slide

Piramide van biomassa
heeft altijd:
een piramidevorm

Slide 18 - Slide

Elke schakel heeft energieverlies door:
- verbranding
[warmhouden,  brandstof voor beweging / vertering...]
-uitscheiding
[uitwerpselen]
- afgestorven onderdelen

Slide 19 - Slide

Lees nu TB p. 88 t/m 90
Samen: opdracht 15

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

--> aantallen!
1

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

--> biomassa!

Slide 30 - Slide

Lees nu TB p. 88 t/m 90
Maak: opdracht 16

Slide 31 - Slide

Lees nu BS 5
Populatie:
een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied, die zich onderling voortplanten

Slide 32 - Slide

Hoe gaat het met een populatie?
 1. optimale omstandigheden?
 2. biologisch evenwicht
 3. biotische en abiotische factoren
Nu volgt er een filmpje met uitleg over BS 5: Populaties

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Lees nu TB p. 91 t/m 93
Maak opdracht 17 t/m 20

Slide 35 - Slide

De volgende woorden moet je nu ook kennen:
BS 4
 • piramide van aantallen
 • piramide van biomassa

BS 5
 • optimale omstandigheden
 • biologisch evenwicht
 • optimumkromme
 • Dichtheid berekenen [aantal per hectare]

BS 6
 • successie
 • humus
 • pionier-ecosysteem
 • climax-ecosysteem

Slide 36 - Slide

BS 6
successie=
- een opeenvolging van planten- en diersoorten
- in een bepaald gebied
- waardoor een ecosysteem overgaat naar een ander ecosysteem

Slide 37 - Slide

BS 6

Slide 38 - Slide

BS 6
pionier-ecosysteem
climax-ecosysteem

Slide 39 - Slide

Lees nu TB p. 94 en 95
Maak opdracht 21 t/m 22

Slide 40 - Slide

Leer nu deze woorden!

Zie volgende dia
- pas na het leren van deze woorden kun je ermee aan de slag!
- maak een samenvatting van de BS
- check bij de DS of je alles in je samenvatting hebt staan...
- kijk nu alle opgaven nog eens door
Succes met leren!

Slide 41 - Slide

 •     biotische factoren
 •     abiotische factoren
 •     individu
 •     populatie
 •     levensgemeenschap
 •     ecosysteem
 •     biotoop
 •     voedselketen
 •     voedselweb / voedselnet
 •     producent
 •     consumenten
 •     reducenten
 •     vleeseters / planteneters / alleseters
 •     kringloop [van water | van koolstof] •   piramide van aantallen
 •     piramide van biomassa
 •     optimale omstandigheden
 •     biologisch evenwicht
 •     optimumkromme
 •     dichtheid
 •     dichtheid ook berekenen [aantal per hectare]
 •     successie
 •     humus
 •     pionier-ecosysteem
 •     climax-ecosysteemSlide 42 - Slide

Voor volgende week:
- Gemaakt opdrachten 1 t/m 22
- Geleerd/leren BS 1 t/m 6 van Thema 6

- Volgende week PW Thema 5 : leren dus!!! [2x]
- Nakijken Thema 5
- Overkijken digi-lessen Thema 5 [filmpjes en uitleg]
- leren samenvatting [DS] + teksten BS

       
         
         
            Selecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen
         
         
       

        2
       

       

       
         
           
              Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
           
         
       

       
       
         
           
              Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
           
         
       

       
         
           
              Differentiëer
           
         
         

           
             
                Differentiëer
             
             
             

             
                Instellingen
             
           
         
       


       
   
     
       
 
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
     
         
          Voor deze week:
       
     
   

   
   
     
        - Gemaakt opdrachten 1 t/m 14- Geleerd/leren BS 1 t/m 3 van Thema 6- Herhaal voor jezelf Thema 5 : leren dus!!!- Nakijken Thema 5 BS 5 t/m 8
     
   

   
       
   

 
 
 
     
   
   
   
     
       
       
       
         
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
       
     
   
 
       

       

       
   
   
     
     
   
 
     

     

     
    rhaal voor jezelf Thema 5 : leren dus!!!
- Nakijken Thema 5 BS 5 t/m 8

Slide 43 - Slide