Reflexive and Reciprocal Pronouns

Reflexive and reciprocal pronouns

Wederkerende en wederkerige voornaamwoorden
1 / 20
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Reflexive and reciprocal pronouns

Wederkerende en wederkerige voornaamwoorden

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het eind van de les kunnen jullie:
- Het verschil tussen wederkerige en wederkerende voornaamwoorden begrijpen.
- Wederkerige en wederkerende voornaamwoorden op de juiste manier toepassen.


Slide 2 - Slide

Welk van de onderstaande woorden zijn 'reflexive pronouns'?
A
myself, herself, themselves
B
my, her, their
C
each other, one another
D
myself, their, each other

Slide 3 - Quiz

Welk van de onderstaande woorden zijn 'reciprocal pronouns'?
A
like, as
B
my, her, their
C
each other, one another
D
myself, their, each other

Slide 4 - Quiz

Reflexive pronouns
myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves
Reciprocal pronouns
each other
one another

Slide 5 - Slide

Reflexive pronouns
Reflexive pronouns worden gebruikt om te zeggen dat de persoon die de actie uitvoert, deze ook ondergaat.

Het onderwerp en het lijdend voorwerp zijn dezelfde persoon.
She made herself dinner.
I poured myself a drink.
We drove ourselves home.Slide 6 - Slide

Reciprocal pronouns
Reciprocal pronouns worden gebruikt om een wederzijdse relatie uit te drukken. 

Het wederkerig vnw verwijst naar het onderwerp van de zin.
They are talking to each other.
We will always love one another.
Sarah and Marvin always help each other.

Slide 7 - Slide

Uitzonderingen
Reflexive pronouns gebruik je niet na werkwoorden als wash, dress en shave, tenzij je nadruk wilt leggen op wie het doet. 
(Deze werkwoorden gaan over acties die mensen meestal voor zichzelf doen)

Reciprocal pronouns gebruik je niet na werkwoorden als hug, marry en kiss.
(Deze werkwoorden geven al aan dat de handeling van beide kanten komt. 

Slide 8 - Slide

Voorbeelden
Reflexive pronouns:
Jack decided to reward himself.
I pour a cup of tea for myself every morning.

Reciprocal pronouns:
They talk to one another.
We didn't look at each other.

Slide 9 - Slide


My dog hurt ______.
A
myself
B
itself
C
eachother
D
...

Slide 10 - Quiz


I always shave ______ on monday.
A
myself
B
himself
C
...
D
each other

Slide 11 - Quiz


We blame ______ for failing the test.

A
ourselves
B
myself
C
himself
D
each other

Slide 12 - Quiz


My baby boy cannot look after ______ .
A
himself
B
each other
C
one another
D
herself

Slide 13 - Quiz


Michelle saw ______ in the mirror.
A
eachother
B
...
C
myself
D
herself

Slide 14 - Quiz


You ______ asked us to do it.
A
themselves
B
yourselves
C
one another
D
ourself

Slide 15 - Quiz

Maria and Sam gave ______ gold rings on their wedding.
A
one another
B
ourselves
C
themselves
D
each other

Slide 16 - Quiz


They give ______ gifts during the holidays.
A
ourselves
B
one another
C
themselves
D
myselves

Slide 17 - Quiz

Wat vind je nog moelijk?

Slide 18 - Open question

Start working on the exercises in your workbook.

For extra help:
You can watch the “methodesite” video
‘slim stampen’
Look for exercises on the internet
Watch the video's on the next slides

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video