2.2 Strijd of debat?

'Maatschappelijke keuzes'
Strijd of debat?
1 / 40
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 3,4

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

'Maatschappelijke keuzes'
Strijd of debat?

Slide 1 - Slide

This item has no instructionsJij wilt op stap met vrienden, maar jouw ouders vinden dit niet goed. Wat doe je?
Jij wilt op stap met vrienden, maar jouw ouders vinden dit niet goed. Wat doe je? 

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • Actor
 • Maatschappelijk probleem
 • Maatschappelijke botsing
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


Aan welke drie kenmerken voldoet een maatschappelijk probleem?
Aan welke drie kenmerken voldoet een maatschappelijk probleem? 

Slide 4 - Open question

- Veel actoren
- Verschillende waarden en belangen
- De overheid speelt een rol bij de oplossing
Wat leer ik deze les?
 • het verschil tussen strijd en debat
 • het begrijpen en toepassen van de botsingenladder
Ik leer...

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • het verschil tussen strijd en debat
 • manieren waarop een debat versneld kan worden
 • het begrijpen en toepassen van de botsingenladder
Ik leer...

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

Dit filmpje is een voorbeeld van een maatschappelijke botsing. Het is discutabel in hoeverre er sprake is van strijd of debat. Later met de botselingenladder komen we hier nog op terug. 


Waarom is er sprake van een maatschappelijke botsing?
Waarom is er sprake van een maatschappelijke botsing? 

Slide 8 - Open question

- Veel actoren
- Verschillende waarden en belangen
- De overheid speelt een rol bij de oplossing
Strijd
Problemen oplossen door geweld.

Slide 9 - Slide

Actoren die overtuigd zijn van hun eigen gelijk en problemen oplossen door mensen te vermoorden of oorlog te voeren.
Lees het volgende artikel
Waarom is er sprake van strijd? 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Link

This item has no instructions
Waarom is er sprake van strijd?
Waarom is er sprake van strijd?

Slide 12 - Open question

- Veel actoren
- Verschillende waarden en belangen
- De overheid speelt een rol bij de oplossing
Wat zie je hier?
Wat zie je hier?

Slide 13 - Mind map

IS-strijders
Extremisten
Jihadisten
Geweld

Extremisten of terroristen
Actoren die kiezen voor strijd.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Debat
Met elkaar praten...

Slide 15 - Slide

Actoren proberen anderen te overtuigen door middel van argumenten en komen samen tot een compromis.

Slide 16 - Video

This item has no instructionsWaarvan is sprake in de video?
Waarvan is sprake in de video? 
A
Strijd
B
Debat

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Botsingenladder
Er is meer tussen strijd en debat...

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat doe jij als je het oneens bent met een klasgenoot?


Wat doe jij als je het oneens bent
met een klasgenoot?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Geen geweld
 • Overleg
 • Staking
 • Geweldloos verzet

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Sleep naar de juiste plek.
Overleg
Staking
Geweldloos verzet

Slide 21 - Drag question

This item has no instructions

Wel geweld
 • Gijzeling
 • Aanslag 
 • Terrorisme
 • Oorlog

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Sleep naar de juiste plek.
Gijzeling
Terrorisme
Aanslag
Oorlog

Slide 23 - Drag question

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Sleep naar de juiste plek op de botsingenladder.
Terrorisme
Overleg
Staking
Geweldloos verzet
Gijzeling
Aanslag
Oorlog

Slide 25 - Drag question

Dit is waarschijnlijk een moeilijke vraag, dus goed uitleggen wat het onderscheid is tussen elk van deze handelingswijzen. 


Waar bevindt een extremist zich op de botsingenladder?
Waar bevindt een extremist zich op de botsingenladder?

Slide 26 - Open question

Bovenaan


Boeren die met tractoren de
weg op gaan is een vorm van...
Boeren die met tractoren de weg op gaan is een vorm van...
A
...overleg
B
...staking
C
...geweldloos verzet
D
...gijzeling

Slide 27 - Quiz

This item has no instructionsEen debat eindigt vaak in een compromis. Wat is een compromis?
Een debat eindigt vaak in een compromis. Wat is een compromis?
A
Een besluit waarbij een actor zijn/haar zin krijgt
B
Een besluit waarbij alle actoren iets inleveren
C
Een besluit waarbij de meeste stemmen gelden
D
Een besluit bereikt door geweld

Slide 28 - Quiz

This item has no instructionsOok jij sluit voortdurend compromissen.
Bedenk een compromis die jij afgelopen week nog hebt gedaan.
Ook jij sluit voortdurend compromissen. Bedenk een compromis die jij afgelopen week nog hebt gesloten. 

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Wanneer je er samen niet uitkomt...

Oplossing:

 • Meerderheidsregel
 • Rechter

Slide 30 - Slide

Uitleggen:
Meerderheidsregel: aan het eind van een debat wordt er gestemd en mag een meerderheid de beslissing nemen. 
Rechter: de rechter beslist wanneer twee partijen er samen niet uitkomen. 


Meerderheidsregel
Meeste stemmen gelden

Slide 31 - Slide

Uitleggen:
Meerderheidsregel: aan het eind van een debat wordt er gestemd en mag een meerderheid de beslissing nemen. 
Rechter: de rechter beslist wanneer twee partijen er samen niet uitkomen. 
Een rechter heeft het laatste woord.
Een rechter heeft het laatste woord.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Oplossen van een maatschappelijk probleem
Soms door middel van strijd, soms door debat.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Video

Optioneel als samenvatting van de paragraaf. Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • het verschil tussen strijd en debat

 • om de botsingenladder te begrijpen en toe te passen
Ik leerde...

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • het verschil tussen strijd en debat
 • manieren waarop een debat versneld kan worden
 • om de botsingenladder te begrijpen en toe te passen
Ik leerde...

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Links of rechts?
Einde van de les 'Strijd of debat?'

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Slide 40 - Link

Via de onlineportal is achtergrondinformatie en overig lesmateriaal te raadplegen bij de paragraaf.