Begeleiden zorgvrager lesonderwerp 4 les 1

1 / 20
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
 • Terugblik op vorige lesonderwerp (draagkracht/ draaglast, mantelzorger, sofa model)
 • Stuk theorie methodieken
 • Opdracht  
 • Presentatie opdracht

Slide 2 - Slide

Doelen
 • De student kent en herkent methodieken in de zorg
 • Leert methodieken te herkennen in de praktijk
Slide 3 - Slide

Methodieken 
Belevingsgerichte zorg
Persoonsversterkende benadering
Warme zorg
Reminiscentie
Validation
Zintuiglijke waarneming

Slide 4 - Slide

Belevingsgerichte zorg 
= altijd persoonsgerichte zorg

Slide 5 - Slide

Persoonsversterkende benadering

Slide 6 - Slide

Model van Kitwood

Slide 7 - Slide

Warme zorg
Zorg waarbij de hulpverlener weinig afstand neemt en niet bang is voor lichamelijk contact (zoals een knuffel) 
Tevens is het van belang dat de hulpverlener mee kan gaan in de belevingswereld van de hulpvrager ( bv bij dementerende) en wezenlijk interesse toont

Slide 8 - Slide

Reminisentie

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Validation
 • Validation is een methode om te communiceren met ouderen die Alzheimer of aanverwante vormen van dementie hebben.
 • Deze methode is ontwikkeld door Naomi Feil.
 • Past goed bij de fase van de  verborgen en verzonken ik
 • Betekent zoveel mogelijk de oudere in zijn waarde laten, ook al is dit niet de realiteit dat de hulpverlener ervaart.
 • Zo wordt de oudere niet geconfronteerd met zaken die hij niet begrijp maar voelt zijn veilig en begrepen.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Zintuiglijke waarneming
De zintuiglijke waarneming bestaat uit het binnenkomen en verwerken van zintuiglijke prikkels. 

Slide 14 - Slide

ROT-ROB
realiteit oriëntatie benadering
 =een methode om het denkvermogen van oudere mensen te prikkelen.
realiteit oriëntatie training
=training met als doel het dementeringsproces te vertragen door verwarde personen te stimuleren en te activeren om het verloren contact met de werkelijkheid terug te vinden

Slide 15 - Slide

ROT-ROB

Slide 16 - Slide

Rot en Validation

Slide 17 - Slide

ADL- PDL
Passiviteiten van het dagelijks leven is een methode om de begeleiding, verzorging en verpleging van passieve cliënten te verbeteren. Dit zijn cliënten voor wie de ADL (activering in het dagelijks leven) onvoldoende effect heeft.

Slide 18 - Slide

Opdracht 

1) Maak een keuze uit een van onderstaande methodieken en werk deze uit; wat is het, wat doet het hoe pas je het toe etc. 
reminiscentie, zintuigactivering, validation, rob/rot, warme zorg, haptonomie
2) Welke methodiek heb je in je werk wel eens toegepast, hoe ging dat? 
3) Presenteer je kennis zo creatief mogelijk max 5 minuten

         

Slide 19 - Slide

Volgende week

Verder met methodieken

Slide 20 - Slide