La semaine 46 4.5 et dag van de Franse taal

Bonjour et bienvenue!
Comment ça va?
C'est quelle date aujourd'hui?

1 / 39
next
Slide 1: Slide
FransVoortgezet speciaal onderwijs

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Bonjour et bienvenue!
Comment ça va?
C'est quelle date aujourd'hui?

Slide 1 - Slide

La semaine 46:                                                                                        
lundi mardi et mercredi, le quinze, le seize et le dix-sept novembre       


-  2.5 Ex. 16a t/m e apprendre 5 uitleg     
- Dag van de Franse taal
- Dag van de Franse taal                                        

Slide 2 - Slide

Le but du cours: 
Objectif du cours:
Pouvoir utiliser le pronom possesif

Slide 3 - Slide

Le programme d'aujourd'hui: 
1. Questions? 
2. Overhoren apprendre 4
3. Bekijken apprendre 5, animatie en oefenen
4. Zelf mk of met mij ex. 16 a t/m e                    
5. Évaluation
6. Les devoirs: Apprendre 5 et faire ex. 16 a t/m e                           

Slide 4 - Slide

La roue
Welk bezittelijk voornaamwoord krijgt het zelfstandig naamwoord?

Slide 5 - Slide

Article défini (bepaald lidwoord)


De/het =
 • le > mannelijk
 • la > vrouwelijk
 • l' > klinker/stomme h
 • les > meervoud

la fille
le garçon
l'ami
les amis

Slide 6 - Slide

le
la
l'
les
ami
foot
garçons
natation
fille
élève
parents
frère

Slide 7 - Drag question

Article indéfini (onbepaald lidwoord)


Een =
 • un > mannelijk
 • une > vrouwelijk


une fille
un garçon

Slide 8 - Slide

un
une
soeur
monsieur
chien
amie
maison
garçon

Slide 9 - Drag question

Slide 10 - Slide

Adjectif possessif
(bezittelijk voornaamwoord)
 • Een bezittelijk voornaamwoord geeft een bezit aan, van wie iets is. 
 • Een bezittelijk voornaamwoord heeft in het Frans 3 vormen: mannelijk, vrouwelijk en meervoud. 
 • In het Frans kijk je niet naar de persoon van wie het is, maar naar het zelfstandig naamwoord dat erachter staat!
 • Aan het lidwoord kan je zien welke vorm je moet kiezen.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Adjectif possessif
(bezittelijk voornaamwoord)
Let op!

 • Son/sa/ses kunnen zijn of haar betekenen. 
 • Sa soeur betekent dus zijn zus of haar zus. 
 • Dit kan je meestal uit de context (de zin) opmaken. 
 • Zo niet, dan kies je zelf de vertaling.

Slide 13 - Slide

la mère
A
ton mère
B
ta mère
C
tes mère

Slide 14 - Quiz

un frère
A
son frère
B
sa frère
C
ses frère

Slide 15 - Quiz

le chat
A
mon chat
B
ma chat
C
mes chat

Slide 16 - Quiz

les copains
A
ton copains
B
ta copains
C
tes copains

Slide 17 - Quiz

une cousine
A
son cousine
B
sa cousine
C
ses cousine

Slide 18 - Quiz

les soeurs
A
mon soeurs
B
ma soeurs
C
mes soeurs

Slide 19 - Quiz

tante
grands-parents
père
mon
ma
mes
ton
ta
tes
son
sa
ses

Slide 20 - Drag question

... grand-père
A
son
B
sa
C
ses

Slide 21 - Quiz

... copines
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 22 - Quiz

... famille
A
ton
B
ta
C
tes

Slide 23 - Quiz

... mère
A
son
B
sa
C
ses

Slide 24 - Quiz

... anniversaire
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 25 - Quiz

... frères
A
ton
B
ta
C
tes

Slide 26 - Quiz

Bonjour! Moi, je suis Mica!
ma cousine
ma grand-mère
mon père
ma tante
mon oncle
Sandra
Pauline
Cédric
Marie
Luc

Slide 27 - Drag question

Vertaal: mijn oom

Slide 28 - Open question

Vertaal: jouw oma

Slide 29 - Open question

Vertaal: zijn zussen

Slide 30 - Open question

Vertaal: mijn tante

Slide 31 - Open question

Vertaal: jouw ouders

Slide 32 - Open question

Vertaal: haar vader

Slide 33 - Open question

Présente ta famille!
Welke familieleden heb jij? Schrijf ze op in het Frans. Gebruik het bezittelijk voornaamwoord!

Slide 34 - Open question

Wordwall
Op de volgende dia staat een link naar een spelletje op Wordwall. Doe het spelletje een keer!
 • Labelled diagram: Ma famille

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Link

Slide 37 - Slide

Snap je de bezittelijk voornaamwoord?
😒🙁😐🙂😃

Slide 38 - Poll

Les devoirs: 
Apprendre 5, faire: ex. 16 a t/m e     

Slide 39 - Slide