H3 Chap 1A

1 / 27
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Afspraken/tips
- Zorg dat je je spullen voor elkaar hebt
- Heb je iets niet in orde (hw niet af, boeken niet bij je, etc.) laat het me even weten. 
- houd het leren van woordjes en zinnen goed bij 
- stel vragen als je iets niet (zeker) weet!!!


Slide 2 - Slide

Wat is het huiswerk voor de volgende les?
 • Faire des notes (aant maken): 
       - les nombres 0-31 + les mois de l'année
 • Faire (maken): Chap 1 exercice 1a,  (WB blz 5, 6 en 7)
 • Faire en ligne (online maken): Chap 1, exercice 2a, 3,
 • Apprendre (leren): Vocabulaire A (WB blz 39)
 • Réviser (herhalen): les nombres 0-31 + les mois de l'année
 • Apprendre (leren): Tu te présentes...

Slide 3 - Slide

De les die je hebt gehad...
- aant gemaakt in je schrift?
les nombres 0-31
les mois

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

se présenter
Moi, je me présente:
voornaam / achternaam
leeftijd / verjaardagsdatum
woonplaats
klas, school te Lochem

Et toi?

Slide 6 - Slide

se présenter
Moi, je me présente:
Je m'appelle ...
J'ai ... ans. Mon anniversaire, c'est le ...
J'habite à ...
Je suis en troisième au collège Staring à Lochem.

Et toi?

Slide 7 - Slide

se présenter
Moi, je me présente:
voornaam / achternaam
leeftijd / verjaardagsdatum
woonplaats
klas, school te Lochem

Et toi?

Slide 8 - Slide

Wat was het huiswerk voor vandaag?

 • Faire (maken): Chap 1 exercice 1a (WB blz 5, 6 en 7)
 • Faire en ligne (online maken): Chap 1 2a - 3
 • Apprendre (leren): vocabulaire A (WB blz 39)

Slide 9 - Slide

X
X

Slide 10 - Slide

WB page 6: le passé composé...

Slide 11 - Slide

WB page 6: le passé composé...
hulpwerkwoord + voltooid deelwoord

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

bez. vnw
les mots

Slide 15 - Slide

herhaling: bez. vnw
naslag op TB p. 126

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

herhaling: de getallen
0 - 20
20-50
naslag op TB p. 129

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Chapitre 1 A

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Wat is het huiswerk voor de volgende les?

 • Faire les notes: werkwoordstijden + hulpwerkwoorden voor de "passé composé" + bez. vnw
 • Faire (maken): Chap 1 exercice [4a...], 5*, 7 (WB p. 7, 8)
 • Faire en ligne (online maken): Chap 1, exercice 4bcdegf, 6
 • Apprendre (leren): vocabulaire A (WB blz 39)
 • Présenter: je me présente + fam: père/mère/frères/soeurs

Slide 25 - Slide

se présenter
Moi, je me présente:
voornaam / achternaam
leeftijd / verjaardagsdatum
ouder(s)/broer(s)/zus(sen)
woonplaats
klas, school te Lochem
Et toi?

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide