De waarneming

Welkom
lesson up student
https://student.lessonup.io
lessonup.app
code invoeren
                                                                                         
1 / 45
next
Slide 1: Slide
WereldoriëntatieHoger onderwijs

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Welkom
lesson up student
https://student.lessonup.io
lessonup.app
code invoeren
                                                                                         

Slide 1 - Slide

De waarneming

Slide 2 - Slide

De waarneming

We gaan naar buiten
 • 3 minuten 
 • tik ALLES in wat je opmerkt.

Slide 3 - Slide

Wat observeer ik?
timer
3:00

Slide 4 - Mind map

Groep van 4: Kies dan 1 voorwerp en omschrijf het. 
o Vorm
o Materie
o Doel
o Denk vanuit de verschillende zintuigen 
Neem er dan een foto van. 

Slide 5 - Slide

Welk voorwerp hebben jullie bestudeerd?

Slide 6 - Open question

timer
1:00

Slide 7 - Mind map

timer
1:00

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Video

Waarnemen met kleuters? Wat is hierbij van belang?

Slide 10 - Mind map

Tijdens een aanbod in de kleuterschool zitten acht kinderen op stoelen in een halve cirkel. De kleuterleidster had een verse ananas meegebracht, papieren borden en een heel scherp mes. De leidster installeerde zich knus op de grond en begon met de ananas omhoog te houden, om hem aan de kinderen te laten zien en ze vroeg: “Wie weet wat dit is?” 
Toen hield ze de ananas het eerste kind voor om hem te laten voelen en ruiken. Terwijl de andere kinderen op hun beurt wachtten om de ananas te betasten, wees de kleuterleidster erop dat de ananas een erg prikkende schil heeft en dat ze dus goed stil op hun stoel moesten blijven zitten, omdat ze zich anders wel eens konden pijn doen. Na die waarschuwing gaf ze de ananas door. Intussen zaten de kinderen aan de andere kant van de halve cirkel op hun stoel te wiebelen. Ze konden de ananas nu niet zien omdat de kleuterleidster op haar knieën en ervoor zat, terwijl ze de vrucht aan een ander kind gaf. 
Nadat alle kinderen de kans hadden gekregen om de ananas te voelen en te ruiken, nam de kleuterleidster het mes, waarschuwde de kinderen voor het gevaar van scherpe messen en sneed hem door. Terwijl ze het bovenste eraf sneed, snoof ze het aroma op van de verse vrucht. Intussen bleven de kinderen nog altijd zitten kijken. Toen sneed ze een schijfje af, hield het omhoog en stelde vragen aan de kinderen. “Wie weet hoe het harde gedeelte in het midden heet?” “Kunnen we de ananas nu zo opeten of moeten we eerst nog iets anders doen?” “Is dit stuk vierkant van vorm?”
Slechts enkele kinderen antwoordden nu. De meeste keken wat rond en zaten te wiebelen op hun stoel. De kleuterleidster sneed toen de ananas in schijven, schilde ze en gaf ze door aan de kinderen om op te eten. (Kleuters in actie)

Slide 11 - Slide

Wat denk je bij het lezen van dit artikel ?

Slide 12 - Mind map

          Wat is een waarneming:
 • kinderen actief laten exploreren
 • met alle zintuigen! 

  Kennis komt niet voort uit de dingen, noch uit het kind zelf, maar uit de interactie tussen het kind en de dingen....
  Jean Piaget

  Wij begeleiden die interactie! We geven kansen om te exploreren.

  Slide 13 - Slide

  actief exploreren
  Situaties opzetten om het ontdekken te stimuleren.
  De kinderen hebben uit hun natuur een drang om te exploreren. Hou hen daar niet in tegen
  ...nog meer kansen bieden om:
    *te voelen
    *te proeven
    *te horen
     *te ruiken
     *te bewegen, te klauteren, te trekken....   

  Slide 14 - Slide

  Zelf ontdekken stimuleren

  • WEL begeleiden, NIET onderwijzen
  • Dus: veel ervaren, handelen. NIET alleen luisteren!

  Slide 15 - Slide

  Creëren van een actieve leersituatie
  Voor de kleuters:
  1. is er uiteenlopend, interessant materiaal ter beschikking
  2. zet het materiaal aan tot gebruiken, onderzoeken, experimenteren
  3. kunnen zelf bepalen waarmee ze willen spelen en  kunnen zo eigen doelen stellen
  4. wordt hun taal gerespecteerd
  5. helpt de begeleider het spel uitbouwen, doen mee in het spelen, ondersteunen hen door INTERACTIE

  Slide 16 - Slide

  WAARNEMEN
  - Je gebruikt echt materiaal 3D (of gaat naar de werkelijkheid) bv. brillen, schoenen,... die je kan manipuleren, goede selectie.
  Of je gebruikt onecht materiaal (dino's, voertuigen,...)
  NOOIT alleen filmpjes of tekeningen, dit is enkel ondersteunend materiaal.
  - Je bent geen onderwijzer die aan kennisoverdracht doet MAAR begeleider bij het ontdekken door aan interactie te doen. Die interactie wordt aan de hand van de drie H's opgebouwd.
  --> Veel materiaal en in kleine groepen zodat iedereen goed kan ZINTUIGELIJK WAARNEMEN

  Slide 17 - Slide

  Met andere woorden, kom altijd tot de 3 H's tijdens een waarneming!!
  • overbrengen van kennis is NIET het doel op zich
  • wisselwerking tussen DENKEN - BELEVEN - DOEN
      
   * Hoofd: denken
       *Hart: voelen, beleven, verwonderen
       *Handen: doen  Slide 18 - Slide

  Waarnemen
  - ...leidt tot IMPRESSIE. Je hoeft dit niet steeds de eerste dag aan te bieden, meestal gebeurt dit wel om zo het materiaal te laten verkennen. En zo komen ze na EXPRESSIE
  Bv. soorten brillen --> eigen bril maken.

  Slide 19 - Slide

  Hoe je daarop voorbereiden?
  We moeten terug leren vanuit een brede kijk (met alle zintuigen) naar de dingen te kijken. TRAINEN!
  We zien niet (meer) alles, we weten niet alles en ook al weet je meer dan de kls, toch moet jij je volledig verdiepen in het onderwerp om alle kansen tot exploratie te kunnen bieden.

  Slide 20 - Slide

  Slide 21 - Slide

  Slide 22 - Slide

  Slide 23 - Slide

  Slide 24 - Slide

  Stappen in de waarneming
  Het onderwerp bepaal je in functie van het thema.

  Slide 25 - Slide

  1 Inleiding: a. sfeerschepping
  • met de volledige klas
  • aanbrengen van het onderwerp
  • lok interesse en concentratie uit
  • variatie en originaliteit (onmiddellijk zichtbaar, uitpakken, raden via ruiken/tasten, inleiding met lied, vers, raadsel, poppenspel,...
  • passende omgeving
  • rekening houden met de gevoelens en angsten van kleuters
  • kan reeds enkele dagen voor de activiteit

  Slide 26 - Slide

  1. Inleiding: b. eerste verkenning
  • onderwerp is nu zichtbaar
  • toon bewondering en verwondering (overdrijf niet)
  • herstel rust na spanning
  • laat kleuters eerste reactie geven én heb er aandacht voor
  • ga als kleuters stilvallen naar de volgende fase

  Slide 27 - Slide

  1. Inleiding: c. hoekenverdeling
  • sommige kleuters zijn voldaan en kiezen voor andere act.
  • Zoek enkel aansluitingspunten met waarnemingsonderwerp
  • kl werken zelfstandig dus er moet voldoende betrokkenheid zijn
  • denk aan de organisatie: zorg dat je alle groepen in zicht heb, kies een strategische plaats
  • duur van de nevenactiviteiten afstemmen op de waarneming
  • eventueel waarneming 2x organiseren

  Slide 28 - Slide

  2. Speelleerfase
  • met beperkte groep
  • kleuters begeleiden in hun ontdekkingstocht
  • voorwaarde: zelf iets weten rond het onderwerp. Zoek dus op! Informeer je!
  • inpikken op kleuterreacties om nieuwe stimulansen te krijgen
     *deel niet mee want kan ontdekt worden
      *Geef stimulansen, wissel af tss spontaan waarnemen en gesuggereerd
       *geef LEIDING, geen les
       *voorwaarde: FLEXIBELE VOORBEREIDING

  Slide 29 - Slide

  3. Slot/terugblik
  • Klassikale terugblik op de waarnemingsactiviteit
  • overloop niet de volledige waarneming maar beperk je tot één ontdekking of enkele ontdekkingen
  • laat een kleuter aan het woord die de speelleerfase meemaakte

  Slide 30 - Slide

  Hoe differentiëren?
  Jongste kleuters
  reken +/- 25 min
           begeleide waarneming (speelleerfase) 
  ongeveer 15 min

  Oudste kleuters
  speelleerfase kan langer duren 
  ongeveer 25 minuten


  Zorg telkens voor voldoende doe-activiteiten!

  Slide 31 - Slide

  Taal
  Bij een waarneming krijgt de taalverrijking een belangrijke plaats (bij de keuze van woorden, fluoriseren)
  • uitbreiding woordenschat/aanbrengen nieuwe woorden
  • juistheid
  • op niveau
  • interactie
  • vraagstelling

  Slide 32 - Slide

  Slide 33 - Slide

  Slide 34 - Slide

  Slide 35 - Slide

  Slide 36 - Slide

  Slide 37 - Slide

  Slide 38 - Slide

  Slide 39 - Slide

  Slide 40 - Slide

  We kijken naar een voorbeeld. 
  Herkennen jullie de verschillende stappen van een waarneming?
  WAT ZAL JUF ASTRID OP VOORHAND BESTUDEERD HEBBEN?

  Slide 41 - Slide

  We gaan aan de slag

  Slide 42 - Slide

  Papier

  Slide 43 - Mind map

  In groepjes van 4
  1. de brainstorm
  2. opgezochte informatie
  3. webschema maken
  4. Inhoudelijke keuzes en materialen
  5. mogelijke doe-activiteiten
  6. doelen selecteren

  Slide 44 - Slide

  OPDRACHTEN (maandag na de krokus!)
  - EXPLORATIEBAK (vanuit IvGv 1) Maak een fiche van de exploratiebak waarbij je heel veel zaken aanbiedt zodat de kinderen tot vrije exploratie komen. Denk ook na hoe je precies zal meespelen (observeren, nabootsen/verwoorden, iets toevoegen). (Ook brainstormen, wat nodig?)
  - De WAARNEMING van diezelfde brillen? Ook vanuit IvGv 1 en ook MuGe2 (vormen, kleuren,...); ALLE STAPPEN!! Speelleerfiche!

  Slide 45 - Slide