1. China tot aan Mao

Historische context China
1 / 37
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 37 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Historische context China

Slide 1 - Slide

Waarom China?
- kritiek op examen: teveel Westerse geschiedenis

- dus: China als niet-westerse geschiedenis

MAAR:
context China begint op het moment dat de Europanen voet aan wal zetten. 

Slide 2 - Slide

Het keizerrijk
Etnische minderheid regeert over een meerderheid: keizer en mandarijnen
Confucianisme als basis voor regeersysteem
1650 - 1800 relatieve rust en groei van bevolking

Slide 3 - Slide

Qing-dynastie (1644-1912) 
Meervolkerenstaat (Tibetanen, Oeigoeren, Mongolen, Birmezen en Taiwanezen). 
Politieke crises
Hongersnoden
Corruptie 

Slide 4 - Slide

-   Gebied interessant voor overname westerse grootmachten 
     (handel/afzetmarkt, grondstoffen, expansie) onder invloed 
     van modern imperialisme
-   Maar...Chinese heersers voelen zich ver verheven boven de 
     Europese barbaren


Slide 5 - Slide

Kanton
Handel sinds de 17e eeuw op bepaalde plaatsen (strenge eisen!) 
Vanaf 18e eeuw alleen via de havenstad Kanton

Slide 6 - Slide

Opium
Zwaar verslavend
Import vanuit Brits-Indië (nu India)
Corruptie - afpersing - verzwakking van het gezag

Slide 7 - Slide

1839 - Kanton
Opium in beslag genomen en vernietigd (waarde: 6 miljoen dollar)

Slide 8 - Slide

Eerste Opiumoorlog
1839-1842
Chinezen geen partij tegen de Britten

Slide 9 - Slide

Verdrag van Nanking
-  Vrijhavens in vijf steden (Kanton, Amoy, Foochow, Ningpa en 
    Shanghai). 
-  Hongkong werd kroonkolonie van de Britten
-  Compensatie (schuldbetalingen) aan Britten

Slide 10 - Slide

Start voor 'ongelijke verdragen'
Gunstig voor Europese landen, ongunstig voor China
(Duitsland, Nederland, Rusland, Frankrijk, VS)

Start van ongelijke behandeling en westerse inmenging. 

Slide 11 - Slide

Tweede Opiumoorlog
1856-1860
Chinezen erg ontevreden over eerste vrede. Europeanen hielden zich niet aan de afspraken. Chinezen wilden geen consessies doen
Britten en Fransen winnen: opiumhandel wordt gelegaliseerd, meer havens open, schuldbetalingen

Slide 12 - Slide

Zelfversterkingsbeweging
Interne wens tot versterking van China
- Geen kennis in huis, dus bestellingen bij westerse landen
- Vernieuwingen vooral doorgevoerd in steden
- Verzet tegen moderniseringen als trein en elektriciteit

Slide 13 - Slide

Japans-Koreaanse oorlog (1894)

Slide 14 - Slide

China verliest
- Japan annexeert Taiwan en Korea
- Japanse concessies in Chinese havensteden
- Nóg meer Europees imperialisme

Slide 15 - Slide

Versterking moderniseringen
- Gesteund door de keizer
- Focus op onderwijs, spoorwegen, fabrieken, mechanisering 
   en mijnen. 

Slide 16 - Slide

Bokseropstand (1900)

Slide 17 - Slide

Waarom boksers?
- Tegen westerse invloed en moderniseringen
- Geloof in scherm- en verdedigingskunst, ook tegen kogels.

Slide 18 - Slide

Opstand wordt neergeslagen door Europese mogendheden

Slide 19 - Slide

Bokserprotocol
Oorlog verloren door China na belegering van 55 dagen.

- Herstelbetalingen ($300 miljoen met rente)
- Verbod op wapens en munitie voor twee jaar 
- Vernietigen van forten 
- Recht op bevaren zeeën door buitenlandse landen
- Verdere westerse inmenging.

Slide 20 - Slide

Gevolgen
Deels moderniseringen olv Cixi
Afschaffen mandarijnenstelsel 1905

Nog teveel afhankelijk van buitenland, dus onrust bleef.

Cixi overleed in 1908, een dag na de keizer.

Slide 21 - Slide

Kindkeizer Puyi (3 jaar), onder regentschap van vader.

Onrust in land versterkte

1911 revolutie 
Einde van het keizerrijk

Slide 22 - Slide

Sun Yat-Sen
Stichter republiek China 
1 januari 1912 (tot 1949)

Drie volksbeginselen: 
- nationalisme
- democratie
- welvaart voor het volk

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Grote overgang voor China
Van keizerrijk naar democratie. 

Grote beloften: einde corruptie, start democratie, einde van de buitenlandse invloeden, parlement als controlemiddel, 
maar niet mogelijk door corruptie, intimidatie en politieke moorden.


Slide 25 - Slide

Yuan Shikai
Had de werkelijke macht in handen
Land viel uiteen in kleine gebieden: warlords.

Land niet onder centraal onder controle, geen einde buitenlandse inmenging.

Vele hongersnoden, vele doden.

Slide 26 - Slide

Verdrag van Versailles (1919)
China sluit zich in WOI aan bij de Geallieerden

Geallieerden gaven na WOI Duitse rechten in China aan Japan 

>> Grote verontwaardiging en protesten

Slide 27 - Slide

4-meibeweging
Moderniseringsbeweging die in 1919 ontstond uit verzet tegen 
de aanhoudende buitenlandse invloed in China en die streefde naar moderniseringen van de republiek op bestuurlijk, sociaal en cultureel gebied. 

Voorloper van de Chinese Communistische Partij, geïnspireerd op zelfversterkingsbeweging.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

CCP en KMT
Chinese Communistische Partij (CCP) 
      Mao: revolutie zoals in Rusland

Sun Yat-sen  richt de Chinese Nationalistische Partij (of kwomintang, KMT) op
Beide partijen kregen steun (en wapens, munitie en geld) van de SovjetUnie.

Partijen werkten samen tegen westerse invloed en tegen versplintering (tegen warlords) van het eigen land. 

Slide 30 - Slide

Chiang Kaishek
- Leider van de Chinese 
    nationalistische partij,  later 
    president van de Republiek China 
    (1943-1948). 
- Samen met de communisten vocht 
    hij voor de hereniging van het land 
    en tegen de Japanners. 
- Hij ging ook de strijd aan met de 
    communisten, die hij in 1949 verloor. 

Slide 31 - Slide

Noordelijke veldtocht
Doel: verenigen van China
Verloopt voorspoedig, aanhang groeit.

1927: hoofdstad in Nanking, vele gebieden veroverd.

Maar: Chiang Kai-shek breekt met het communisme >>>
burgeroorlog

Slide 32 - Slide

Chinese burgeroorlog 1927-1937
- Chiang Kai-shek en de nationalisten herstellen het gezag
- Deels einde ongelijke verdragen, industrialisatie, verbetering 
    infrastructuur
- Maar: veel corruptie en veel tegenstand, harde vervolging 
   communisten

Slide 33 - Slide

1931 - Japan bezet Mantsjoerije
Eerste Verenigd Front
Japan bezet Mantsoerije

Slide 34 - Slide

Communisten o.l.v. Mao Zedong vestigen zich op het platteland. Vluchten naar Yenan : 
De Lange Mars

Aanhang Mao groeit

Slide 35 - Slide

Tweede Verenigd Front
Communisten en nationalisten werken 'samen' tegen offensief van Japan vanuit Mantsjoerije

Na capitulatie laait binnenlandse strijd weer op: burgeroorlog

Slide 36 - Slide

1949
- Zedong roept communistische volksrepubliek China ui  t
- Kaishek vlucht naar Taiwan. Taiwan niet onder controle van Zedong, blijft twistpunt over onafhankelijkheid. 

- Steun: Kaishek - AmerikaZedong - SovjetUnie

- Kaishek claimde gezag over heel China
- Zedong zag Taiwan als afvallige provincie. 

Slide 37 - Slide