Paragraaf 4: Kookpunt en smeltpunt

Bij welke faseovergang gaat een stof van vloeibaar (l) naar gas (g)
A
Smelten
B
Verdampen
C
Condenseren
D
Stollen
1 / 18
next
Slide 1: Quiz
naskMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bij welke faseovergang gaat een stof van vloeibaar (l) naar gas (g)
A
Smelten
B
Verdampen
C
Condenseren
D
Stollen

Slide 1 - Quiz

Alle stoffen kun je onder verdelen in twee categorieën, welke?
A
Zuivere stof en soort stof
B
Zuivere stof en mengsel
C
Oplossing en mengsels
D
Oplossing en suspensie

Slide 2 - Quiz

Zuivere stof/ mengsel

Slide 3 - Slide

Zuivere stof
Mengsel 

Slide 4 - Drag question

0 graden Celsius =
A
-273 K
B
0 K
C
273 K
D
100 K

Slide 5 - Quiz

0 K =
A
- 273 graden Celsius
B
0 graden Celsius
C
273 graden Celsius
D
100 graden Celsius

Slide 6 - Quiz

Doelen
Aan het einde van de paragraaf kun je:
- Uitleggen wat het kookpunt van een stof is
- Uitleggen wat het smeltpunt van een stof is
- Aan de hand van het kookpunt of smeltpunt bepalen welke fase een stof heeft
- Uitleggen wat een kooktraject/smelttraject is
- Grafiek tekenen van een stof die je verwarmt of afkoelt
- Uitleggen aan de hand van een grafiek of je een zuivere stof of mengsel hebt.

Slide 7 - Slide

Vandaag:
- Uitleggen wat het kookpunt van een stof is
- Uitleggen wat het smeltpunt van een stof is
- Aan de hand van het kookpunt of smeltpunt bepalen welke fase een stof heeft

Slide 8 - Slide

Kookpunt/smeltpunt

Slide 9 - Mind map

Koken
 • Luchtbellen gaan naar boven
 • Bij 100 °C verdampt het water
 • De temperatuur waarbij een stof van vloeistof --> gas is het kookpunt.

Slide 10 - Slide

Stofeigenschap
 • Elke stof heeft een eigen kookpunt
 • Daarom is kookpunt een belangrijke stofeigenschap
 • Tabel 3 staan stoffen met hun kookpunten.

Slide 11 - Slide

Welke fase is water als het 65°C is?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 12 - Quiz

Welke fase is water als het 105°C is?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 13 - Quiz

Zoek op in je boek; welke fase is butaan als het 21°C is?

Slide 14 - Open question

Smeltpunt
 • Als een stof van de vaste fase over gaat naar de vloeibare fase noem je dat smelten.
 • De temperatuur waarbij dat gebeurt noem je het smeltpunt.
 • Het smeltpunt van water is 0°C.
 • Elke stof heeft een eigen smeltpunt, dit is dus ook een stofeigenschap.

Slide 15 - Slide

Aantekening
 • Kookpunt en smeltpunt zijn stofeigenschappen.
 • Smeltpunt is gelijk aan het stolpunt.
 • Bij een zuivere stof blijft de temperatuur tijdens een fase-overgang gelijk.

Slide 16 - Slide

Fasen van de stof
 • Is de temperatuur lager dan het smeltpunt? Vaste fase
 • Is de temperatuur tussen het smeltpunt en kookpunt? Vloeibare fase
 • Is de temperatuur boven het kookpunt? Gas fase

Slide 17 - Slide

Sleep de stoffen naar de juiste fase bij 95°C
Water
Alcohol
Stikstof
Zuurstof
Glycerol
Goud
Lood
Kwik
Propaan

Slide 18 - Drag question