Thema 5: Waarnemen en gedrag - les 1

Thema 5 Waarneming en gedrag
1 / 18
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Thema 5 Waarneming en gedrag

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

7 Levenskenmerken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Sleep naar: Waarnemen of Reageren?
Waarnemen
Reageren
Je ziet een auto op je afkomen.

Je voelt dat  het buiten warm is.
Je springt opzij.
Je doet je jas uit.

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Zintuigen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
De bekendste zintuigen liggen in je oren en ogen. Maar ook in je neus, tong en in je huid liggen zintuigen. 

Samen vormen deze je zintuigenstelsel

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Geluid
Licht
Geur
Smaak
Aanraking
Oor
Huid
Tong
Neus
Oog
Sleep de prikkel naar de juiste zintuigen.

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Wat vangen jouw zintuigen op?
A
Prikkels
B
Impulsen
C
Warmte
D
Geur

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Een prikkel is?
A
een elektrisch stroompje
B
een berichtje uit je omgeving

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Honger is een
A
Prikkel binnen je lichaam
B
Prikkel buiten je lichaam
C
Geen prikkel

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen in de huid
In je huid liggen zintuigen waarmee je iets kunt voelen. Je kunt vier prikkels voelen:
  1. Warmte
  2. Kou
  3. Druk
  4. Aanraking

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen in je huid
Warmtezintuigen reageren als je huid iets aanraakt dat warmer is dan je huid.
Koudezintuigen reageren als je huid iets aanraakt dat kouder is dan je huid.
Drukzintuigen reageren als er op je huid wordt gedrukt.
Tastzintuigen reageren op een lichte aanraking van je huid.

Slide 12 - Slide

Met je tastzintuigen kun je waarnemen hoe voorwerpen aanvoelen, bijvoorbeeld glad, ruw, hard of zacht. De tastzintuigen liggen in tastknopjes.
Pijn en andere zintuigen

Behalve prikkels voor zintuigen kun je ook pijn waarnemen. Pijn neem je waar met pijnpunten

Pijnpunten komen op allerlei plaatsen voor, ook in dieper gelegen organen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions