Reading strategies

1 / 14
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

What even are reading skills?
Wat is leesvaardigheid eigenlijk?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

How do you tackle reading strategies?
Hoe pak je leesopdrachten aan?
1. Oriënterend lezen ; Orientation reading
2. Opdracht(en) lezen ; read the exercises
3. Leestrategie topassen ; Use reading strategies
     (skimmen/scannen/intesief lezen)
     (skimming/scanning/ intensive reading)
4. Vraag beantwoorden (answer the questions)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat doe je bij orienterend lezen?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

tussenkopjes: Headings
de bron: source
What is skimming and scanning?
Wat is skimmen en scannen?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions