3.1 Metaalbinding

Hoofdstuk 3 Bindingstypen
1 / 27
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 3 Bindingstypen

Slide 1 - Slide

Deze les
 • Intro hoofdstuk 3


 • Uitleg micro/macro niveau
 • Quiz micro/macro
 • Opdracht micro/macro bij metalen
 • Demo edelheid metalen
 • Uitwerken vragen demo 
 • Zelfanalyse toets invullen
 • Maken 1ab, 2, 3, 4, 6, 8

Slide 2 - Slide

Wat leer je in hoofdstuk 3?

Dit plaatje te begrijpen!

Slide 3 - Slide

Wat leer je in hoofdstuk 3?

 • Je leert dat er drie typen stoffen bestaan: metalen, moleculaire stoffen en zouten.
 • Je leert welke bindingstypen er bestaan en hoe deze tot stand komen.
 • Je leert om eigenschappen van stoffen (macroniveau) te verklaren en te voorspellen op microniveau.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

3.1 Metaalbinding

Slide 6 - Slide

Startopdracht
Teken in je schrift Na-23 volgens het atoommodel van Bohr.

 • Alleen (in stilte)
 • 5 minuten
 • In je schrift

Slide 7 - Slide

Atoommodel Bohr Na-23
Atoomnummer = 11
Massagetal = 23

In de kern zitten 11 protonen en 23-11=12 neutronen
In de elektronenschillen zitten 11 elektronen: 2, 8, 1

Wat verklaart de reactiviteit van natrium?

Slide 8 - Slide

Eigenschappen verklaren
Aan de hand van het atoommodel van Bohr kunnen veel eigenschappen van stoffen worden verklaard en voorspeld.

In de scheikunde maak je voortdurend een koppeling tussen macroniveau (waarneembaar) en het microniveau (niet waarneembaar).

Slide 9 - Slide

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, ionen, elektronen, bindingen).

Slide 10 - Slide

Reactiviteit van natrium
Macroniveau: natrium reageert heftig met water.

Microniveau: een natriumatoom heeft 1 valentie-elektron waar hij vanaf wil om de edelgasconfiguratie te bereiken.

Slide 11 - Slide

De geur van een geurkaars
timer
0:05
A
Macro
B
Micro

Slide 12 - Quiz

Chloor heeft 7 valentie-elektronen
timer
0:05
A
Macro
B
Micro

Slide 13 - Quiz


timer
0:05
A
Macro
B
Micro

Slide 14 - Quiz

Koperdraad is buigzaam
timer
0:05
A
Macro
B
Micro

Slide 15 - Quiz

De soortelijke warmte van water is 4,18 kJ per kg per Kelvin
timer
0:05
A
Macro
B
Micro

Slide 16 - Quiz

Magnesiumatomen hebben een sterke metaalbinding
timer
0:05
A
Macro
B
Micro

Slide 17 - Quiz

Opdracht
 • Twee- of drietallen
 • ± 15 minuten
 • Lees 3.1 en verklaar de volgende eigenschappen van metalen (macroniveau) op microniveau: elektrische en warmte-geleidbaarheid,  hoog smeltpunt, vervormbaarheid, edelheid.
 • Klaar? -> maken opgaven 1ab, 2, 3, 4, 6, 8

Slide 18 - Slide

Bespreking opdracht
In je antwoord moet je minimaal de volgende begrippen noemen:
 • Elektrische en warmte-geleidbaarheid: metaalrooster, beweging elektronen/atomen
 • Hoog smeltpunt: sterkte metaalbinding, energie
 • Vervormbaarheid: metaalrooster
 • Edelheid: elektronen-/edelgasconfiguratieSlide 19 - Slide

Demo edelheid metalen
 • Blz. 101 boek
 • Vul tabel 9 in terwijl ik de demo doe

Slide 20 - Slide

Filmpjes: edelheid van metalen
Neem de tabel over en vul in terwijl je de filmpjes kijkt. (10 min)

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Deze les
 • Intro hoofdstuk 3

 • Startopdracht
 • Uitleg micro/macro niveau
 • Quiz micro/macro
 • Opdracht micro/macro bij metalen
 • Demo edelheid metalen
 • Uitwerken demo edelheid metalen
 • Zelfanalyse toets invullen
 • Maken 1ab, 2, 3, 4, 6, 8

Slide 26 - Slide

Leg dit plaatje uit in je eigen woorden.

Slide 27 - Open question