Solvabiliteit

Wat geeft een current ratio van 1,0 aan?
A
De organisatie kan niet alle schulden terugbetalen
B
De organisatie kan niet alle rekeningen betalen
C
De organisatie kan alle schulden terugbetalen
D
De organisatie is liquide
1 / 18
next
Slide 1: Quiz
BedrijfseconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat geeft een current ratio van 1,0 aan?
A
De organisatie kan niet alle schulden terugbetalen
B
De organisatie kan niet alle rekeningen betalen
C
De organisatie kan alle schulden terugbetalen
D
De organisatie is liquide

Slide 1 - Quiz

Hoe kun je meten of een onderneming al haar schulden kan terugbetalen, m.b.v. de balans? Noteer de formule.

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Bereken de solvabiliteit met de formule EV/VV x 100 %. Noteer het antwoord.

Slide 6 - Open question

Bereken de solvabiliteit met de formule TV/VV x 100 %. Noteer het antwoord.

Slide 7 - Open question

Het verschil tussen EV/VV x 100 % (bijv. 194,7 %) en TV/ VV x 100 % (294,7 %) is precies 100 %. Geef hiervoor de verklaring.

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Formules solvabiliteit
  • EV/VV x 100 % = solvabiliteit (>100)
  • TV/VV x 100 % = solvabiliteit (>200)
  • EV/TV x 100 % = solvabiliteit (>50)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Een organisatie die de rekeningen kan betalen is
A
Solvabel
B
Crediteur
C
Debiteur
D
Liquide

Slide 12 - Quiz

Een organisatie die alle schulden terug kan betalen is
A
Solvabel
B
Crediteur
C
Debiteur
D
Liquide

Slide 13 - Quiz

Het verschil tussen EV/VV en TV/VV is
A
100 %
B
EV/TV
C
200 %
D
50 %

Slide 14 - Quiz

Waarmee kun je de liquiditeit berekenen?
A
EV/VV x 100 %
B
(Vl.Act + Liq.Mid.) / KVV
C
EV / TV x 100 %
D
(Vl.Act - Voorr.+ Liq.Mid.) / KVV

Slide 15 - Quiz

Waarmee kun je de solvabiliteit berekenen?
A
EV/VV x 100 %
B
(Vl.Act + Liq.Mid.) / KVV
C
EV/TV x 100 %
D
(Vl.Act - Voorr.+ Liq.Mid.) / KVV

Slide 16 - Quiz

Een organisatie is liquide. De organisatie kan ...

Slide 17 - Open question

Een organisatie is solvabel. De organisatie kan ...

Slide 18 - Open question