Feedbackrondes persoonlijk verslag vmbo klas 1

Voorbereiding
Ga op je laptop naar lessonup.app en voer de code in die onderaan in beeld staat.

Zorg ervoor dat je het verslag van een medeleerling (wat je van je docent hebt gekregen) voor je hebt én het blad: rubrics persoonlijk verslag


1 / 10
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1,2

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Voorbereiding
Ga op je laptop naar lessonup.app en voer de code in die onderaan in beeld staat.

Zorg ervoor dat je het verslag van een medeleerling (wat je van je docent hebt gekregen) voor je hebt én het blad: rubrics persoonlijk verslag


Slide 1 - Slide


Feedbackrondes persoonlijk verslag
Leerdoel:

Ik kan feedback geven op een persoonlijk verslag van mijn klasgenoot, met als doel dat mijn klasgenoot de tekst nóg beter kan maken. 

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen? 

1)  4 feedbackrondes van elk 7 minuten
Ronde 1: de vorm van het persoonlijke verslag 
Ronde 2: de inhoud van het persoonlijke verslag 
Ronde 3: zinsbouw 
Ronde 4: leestekens & spelling
2) Evaluatie, in hoeverre heb je het leerdoel "Ik kan feedback geven op een persoonlijk verslag van mijn klasgenoot, met als doel dat mijn klasgenoot de tekst nóg beter kan maken." behaald? 

3) Afsluiting: met welke feedback kan je meteen aan de slag?Slide 3 - Slide

Tips voor feedback
1. Maak gebruik de rubrics.
2. Kraak het werk niet af, maar wees opbouwend.
3. Zorg ervoor dat opmerkingen niet meerdere malen worden opgeschreven. Dit maakt het onoverzichtelijk. 

Slide 4 - Slide

Feedbackronde 1: de vorm
Schrijf onderaan het verslag je feedback (aanwezig / niet aanwezig + evt. opmerkingen) op over onderstaande punten: 

- titel 
- alinea-gebruik                                     
- inleiding
- kern 
- slot 
- naam onderaan het verslag. 

Slide 5 - Slide

Feedbackronde 2: de inhoud
Lees de tekst.
1. Is de titel pakkend? 
2. Bevat de inleiding voldoende achtergrond informatie?
3. Geeft de schrijver een duidelijke beschrijving in het middenstuk?
4. Staat er een mening in het slot? 

Geef de rubrics, criterium 1 t/m 6 een kleur: is het criterium in ontwikkeling, in orde of uitstekend.  

Slide 6 - Slide

Feedbackronde 3: 
zinsbouw 
Let op:
1. de juiste toon
2. de afwisseling in lengte van zinnen
3. Het gebruiken van signaalwoorden (maar, want, omdat, toch)
 TIP!
Formuleringsfouten niet verbeteren, maar benoemen als: "deze zin loopt nog niet"

Slide 7 - Slide

Feedbackronde 4: leestekens & spelling 
De fouten niet verbeterden, maar zet voor de alinea's de letters die hieronder staan indien ze niet aanwezig zijn / onjuist zijn. 
H voor hoofdletter
L voor leesteken
A voor algemene spelling
W voor werkwoordspelling

Slide 8 - Slide

Je ontvangt je eigen tekst + het rubrics blad 
De docent haalt de persoonlijke verslagen en het rubrics  blad op en deelt ze uit aan de juiste schrijver. 

Bekijk je feedback. 

Slide 9 - Slide

Met welke feedback kan je concreet aan de slag?

Slide 10 - Open question