Kindlijn sem 5 week 13

1 / 49
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 9 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Lesuur 1:
Theorie Maslow: piramide
Kernkwaliteiten: jouw verborgen talenten en blinde vlek
feedback geven : hoe doe je dit?
Fixed en growth mindset


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Kun jij aangeven in welke fase van de piramide je nu zit?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat zijn jouw blinde vlekken?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Wat zijn jouw verborgen kwaliteiten die je hebt ontdekt de afgelopen twee jaar?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Kelly zit achterstevoren op haar stoel en zingt hardop een lied. Jij wil de kring beginnen met een dagopening. Hoe geef je feedback?


Slide 20 - Open question

Slide 21 - Video

Productgerichte feedback
Je geeft feedback op het eindresultaat

Slide 22 - Slide

voorbeelden productgerichte feedback

Slide 23 - Mind map

Procesgerichte feedback
Je geeft feedback op het proces

Slide 24 - Slide

Voorbeelden procesgerichte feedback

Slide 25 - Mind map

mindset
groei
of
fixed?

Slide 26 - Slide

Groei mindset;
Welke hoort er niet bij?
A
fouten maken mag
B
productgericht
C
Jij bent slim!
D
stappen maken

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Slide

Wat zie je terug van aandacht besteden aan de autonomie van de leerling?

Slide 33 - Open question

Wat zie je terug van uitgaan van de competenties van kinderen op stage?

Slide 34 - Open question

Wat zie je terug aan verbeteren van de relatie op stage?

Slide 35 - Open question

Wat doe ik zelf op stage aan relatie, competentie en autonomie?

Slide 36 - Mind map

Opdracht
Ga met de volgende opdracht aan de slag in de break out rooms

Je krijgt 5 minuten denktijd en maak tijdens denktijd aantekeningen.
Je hebt tien minuten om de opdracht te bespreken

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Video

Slide 42 - Slide

Wat vind jij een goede juf of meester?

Slide 43 - Open question

Slide 44 - Video

Iets herkenbaar? Zo ja; wat en waarom

Slide 45 - Open question

21e eeuwse vaardigheden?
Wat is dat??

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Video

Wat voeg jij toe als Kindprofessional aan het hedendaagse onderwijs en begeleiden van kinderen?

Slide 48 - Open question

Slide 49 - Slide