H 4.4 Kan Nederland schoner? (Deel 2)

Kan Nederland schoner?
Pagina 159


1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Kan Nederland schoner?
Pagina 159


Slide 1 - Slide

Planning

 1. Uitleg 4.4 
 2. Terugblik leerdoelen
 3. Tips voor de toets

Slide 2 - Slide

Milieuschade
Milieuschade ontstaat wanneer ons gedrag negatieve gevolgen heeft voor het milieu.

Mensen veroorzaken milieuschade door:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • energieverbruik
 • verbruik van grondstoffen
 • afval


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Duurzamer worden/maken
 • 1. Energie gebruiken die niet op kan gaan

Slide 6 - Slide

Duurzamer worden/maken
 • 2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen
 • Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Slide 7 - Slide

Maatschappelijke kosten

Maatschappelijke kosten zijn de kosten van milieuvervuiling die door ons allemaal worden betaald.

Slide 8 - Slide

Voorbeelden van maatschappelijke kosten

Slide 9 - Slide

Duurzaam produceren is
A
Het hergebruik van stoffen
B
Productie wat veel kost
C
Produceren zonder schade voor het milieu
D
Produceren voor het milieu

Slide 10 - Quiz

Dat was het!
Ga nu voor jezelf na of je alles begrepen hebt.

Rechts zie je de onderwerpen die in deze les behandeld zijn. Ben je klaar voor de toets, of heb je hier nog hulp bij nodig? Sleep de leerdoelen naar de vakjes hieronder.
NEE!
Ik begrijp dit
echt niet
Ik vind dit nog steeds
heel moeilijk
Ik begin het
te snappen!
Volgens mij begrijp
ik dit!
JA!
Kom maar door
met die toets!
Je weet wat duurzaam produceren is
Je kunt het proces van recycling beschrijven
Je begrijpt hoe productie kan leiden tot uitputting, vervuiling en aantasting.

Slide 11 - Drag question

Wat hebben we geleerd? 

Slide 12 - Slide

Leerdoelen
Na afloop van deze les ken/kan ik ...
 1. ... uitleggen waardoor milieuschade ontstaat
 2. ... uitleggen wat duurzaam produceren is
 3. ... uitleggen wat recycling is

Slide 13 - Slide

Wat betekent hergebruik (recycling)?
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 14 - Quiz

Tips voor de toets
Leer begrippenlijst (er worden altijd begrippen gevraagd)
Leer berekening kostprijs per product
Leer berekening winst/verlies

Slide 15 - Slide