12.4 De borstkas en ademhaling ll

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 12.4 De borstkas en ademhaling
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 12.4 De borstkas en ademhaling

Slide 1 - Slide

Doel 12.4
-Je leert wat de relatie is tussen de bouw van het ademhalingsstelsel en de ventilatie van de longlucht
-Je leert hoe je je longventilatie regelt

Slide 2 - Slide

Lees eerst:
11.4 De borstkas en ademhaling

Slide 3 - Slide

Ademhaling
Longvlies vormt de buitenkant van het longweefsel

Borstvlies is vergroeid met de ribben, binnenste tussenribspieren en het middenrif.

Tussen deze vliezen ligt de interpleurale ‘ruimte’ , gevuld met een dunne laag vloeistof. Hierdoor kunnen de vliezen langs elkaar schuiven. 

Longen volgen de bewegingen van de borstkas. 

Slide 4 - Slide

Interpleurale ruimte
Ruimte tussen borstvlies en longvlies.

Gevuld met vloeistof (plakmiddel en smeermiddel)/ vacuüm.

Hierdoor volgen de longen de beweging van de borstkas.

Slide 5 - Slide

Inademing
Borstademhaling
Buitenste tussenribspieren trekken samen: 
-> borstkas gaat omhoog

Buikademhaling
Middenrifspieren trekken samen: 
middenrif gaat naar beneden
-> borstholte vergroot

Slide 6 - Slide

Inademing

Slide 7 - Slide

Uitademing
Borstademhaling
Buitenste tussenribspieren ontspannen: 
-> borstkas gaat omlaag

Buikademhaling
Middenrifspieren ontspannen: 
middenrif gaat omhoog
-> borstholte verkleintSlide 8 - Slide

Extra diepe ademhaling
Hulp van spieren in de nek die de borstkas extra optillen: diepere inademing


Hulp van de binnenste ribspieren om de borstkas extra naar beneden te trekken: diepere uitademing

Hulp van de buikspieren om het middenrif extra naar boven te drukken: diepere uitademing
Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Luchtdruk
Inademen:
druk in de long lager dan 
buitenlucht: 
lucht stroomt maar binnen.

Slide 11 - Slide

Luchtdruk
Uitademen
druk in de longen hoger 
dan de buitenlucht: 
lucht stroomt naar buitenSlide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Beschrijf kort hoe een inademing plaatsvindt:

Slide 14 - Open question

Beschrijf kort hoe een uitademing plaatsvindt:

Slide 15 - Open question

De druk in de interpleurale ruimte tijdens een inademing
A
blijft gelijk
B
wordt hoger
C
wordt lager

Slide 16 - Quiz

De druk in de interpleurale ruimte tijdens een uitademing
A
blijft gelijk
B
wordt hoger
C
wordt lager

Slide 17 - Quiz

Toepassing: pneumothorax
volgende dia's zijn extra stof, maar wel te gebruiken bij vraag 6 als achtergrondinformatie

Slide 18 - Slide

Klaplong

Als er lucht komt tussen het longvlies en het borstvlies is er sprake van een klaplong. De long ‘klapt’ in elkaar.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Regeling ademhaling
Ademprikkel?

Waar ligt regelcentrum?

Effectoren?

Beantwoord de vraag met info van blz 104 en volgende dia's

Slide 21 - Slide

Ademhalingscentrum in hersenstam

Slide 22 - Slide

Bij grotere inspanning zorgt je ademcentrum voor
A
een hogere ademfrequentie
B
een diepere ademhaling
C
beiden

Slide 23 - Quiz

Doel 12.4: Kun je het vertellen?
-Je leert wat de relatie is tussen de bouw van het ademhalingsstelsel en de ventilatie van de longlucht
-Je leert hoe je je longventilatie regelt


BINAS 83A Longen
BINAS 88C Anatomie van de hersenen


Slide 24 - Slide

Deelconcepten 12.4
ademhalingsspieren (welke?), ventilatiebewegingen, longcapaciteit, vitale capaciteit, restvolume, dode ruimte, interpleurale ruimte, chemoreceptor, ademhalingscentrum

Slide 25 - Slide

Opdrachten
Maken 12.4 

Slide 26 - Slide

Ik zou graag nog uitleg willen over:

Slide 27 - Open question