week 23 les 1 Formal letter

How to write an email
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

How to write an email

Slide 1 - Slide

deze les
Hoe bouw je een brief op.

huiswerk
Schrijf(met de hand) een brief. neem deze mee naar de fysieke les.

Slide 2 - Slide

Aanhef

- CAPITAL LETTERS

- No full stop after Mr/Ms

- Mr/Ms + only surname


Dear Sir/Madam,

Dear Mr Jones,

Dear Ms Jones,

Slide 3 - Slide

Inleiding

I am writing you to ....

I am writing you because ....

I am writing in response to ...

Slide 4 - Slide

Middenstuk
Name, gender, age, country
My name is Patricia Bekelaar. I am a thirty-one-year-old girl and I live in The Netherlands.
Learn by heart!!!

Slide 5 - Slide

Welke aanhef is onjuist?
A
Dear Ms Blackburn,
B
Dear Sir/Madam
C
Dear Mr Jackson,
D
Dear Sir Brown

Slide 6 - Quiz

Welke aanhef is onjuist?
A
Dear Mr Birds,
B
Dear Mr/Ms Jones,
C
Dear Sir/Madam,
D
Dear Ms Oliver,

Slide 7 - Quiz

Cover all the items!

Slide 8 - Slide

gebruik alinea's

Slide 9 - Slide

Slotzin

I look forward to your answer.

I look forward to your reply.

Learn by heart!

Slide 10 - Slide

Afsluiting

Yours faithfully,    (if started with Dear Sir/Madam,)

Yours sincerely,    (if started with Dear + surname,)


* skip a line


Your given name and surname

Slide 11 - Slide

Tips

- Skip lines as often as possible. Preferably after every topic.

- Read carefully.

- Learn some sentences by heart.

- Use your dictionary as often as time allows.

Slide 12 - Slide

Correct
Incorrect
I've seen
I have seen
i look forward
I want
I would like
I live in...
I am living in...

Slide 13 - Drag question

en nu...
Op de volgende slide staat een brief opdracht.  

Maak deze brief opdracht, denk aan aanhef, slotzin. verwerk ALLE punten uit de opdracht. Doe dat met pen en papier.

neem deze brief mee naar de fysieke les

Slide 14 - Slide

intro
Oefenbrief, Schrijfvaardigheid, ERK-niveau B1

Formele brief
Voor je opleiding wil je een dag bij een andere instelling meelopen dan waar je werkt/stage loopt. Je gaat een brief sturen aan een instelling waar je graag een dag mee zou willen lopen.

Adres van de instelling:
[Schrijf hier de naam van de instelling]
29 London road
London, KE9 9OP
United Kingdom 


Slide 15 - Slide

opdrachten
Vertel wie je bent en waarom je mailt.
Vertel welke studie je doet en in welk leerjaar je zit.
Vertel waar je nu stage loopt/werkt.
Vertel dat je graag een dag mee zou willen lopen om meer ervaring op te doen.
Noem 1 reden waarom je een dag wilt meelopen.
Zeg wanneer je tijd hebt om een dag mee te lopen.
Zeg dat je hoopt dat het mogelijk is om mee te lopen en dat je er naar uit kijkt.
Vraag of ze contact met je op willen nemen en geef je telefoonnummer en email adres door.
Zeg dat je hoopt snel iets van ze te horen. 

Slide 16 - Slide