4H - 6.1 - Over zeeën en oceanen

Tijd van Regenten en Vorsten 
6.1 A / Over zeeën en oceanen 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Tijd van Regenten en Vorsten 
6.1 A / Over zeeën en oceanen 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen dat de graanhandel het begin vormde van een uitgebreid handelssysteem met een stapelmarkt voor een steeds groter handelsnetwerk. (vandaag) 

2. Je kunt de doelen en de werkwijze van de VOC en WIC beschrijven. (volgende keer)

3. Je kunt beschrijven hoe Engeland en Frankrijk reageerden op de economische voorspoed van de Republiek. (volgende keer)

Slide 2 - Slide

Theorie
Tijd van Regenten en Vorsten (1600-1700)

Slide 3 - Slide

1588 - 1795

De Republiek der zeven verenigde Nederlanden

Slide 4 - Slide

Een bijzonder land
1. Landbouw slechts 40% van de bevolking: handelsnatie
2. Geen centraal gezag: soevereiniteit bij de provincies
3. Relatieve tolerantie jegens godsdiensten (behalve Katholieken) 
4. Centrum van kunst en cultuur 

Slide 5 - Slide

Theorie
In de 15e eeuw verslechterde in de kustgewesten de situatie in de landbouw: het water stond te hoog om graan te verbouwen. Ze konden nu alleen koeien houden die gingen grazen. 

Opschrijven:
Nederlandse boeren stapten over op rundveehouderij en gingen (noodgedwongen) op zoek naar handelsmogelijkheden in, zowel in Europa als daarbuiten. 

Slide 6 - Slide

Theorie
Maar er moest toch ergens graan vandaan komen.
Iemand enig idee waar dit vandaan kwam?  

Slide 7 - Slide

Graan werd gehaald uit het Oostzeegebied. Deze meest winstgevende handel werd de Moedernegotie genoemd. Dus: Moedernegotie is de winstgevende graanhandel uit Oostzeegebied. 

Slide 8 - Slide

Lijkt
op?  
Feb
2023 

Slide 9 - Slide

Het fluitschip

Slide 10 - Slide

Theorie
*Een groot deel van deze handel ging via Amsterdam. Dit kwam omdat Antwerpen werd veroverd door de Spanjaarden. Handelaren en bankiers gingen hierop naar Amsterdam. 

Amsterdam werd het centrum van de handel. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Opschrijven:

Handelskapitalisme: Winst maken, deze winst herinvesteren met als doel om nog meer winst te maken. 

Stapelmarkt: Stad of haven waar goederen worden opgeslagen in afwachting van tekorten en hogere prijzen elders. 

Slide 13 - Slide

Aan de slag
1. Lees paragraaf 6.1 

2. Maak opdracht 1 en 2 van paragraaf 6.1

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Tijd van Regenten en Vorsten 
6.1 B / Over zeeën en oceanen 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Wat gaan we doen?
1. Beeldmateriaal
2. Theorie 6.1 B
3. Beeldmateriaal
4. Lesafsluiting 

Slide 18 - Slide

Theorie
Veel ondernemers investeerden hun winsten uit de moedernegotie in handelscompagnieen: onderneming van handelaren die investeringen, risico's en winsten met elkaar delen. 

Deze wilden ook reizen organiseren naar Azie. Hier had alleen Portugal echter een rechtstreekse zeeverbinding naar toe. Maar Portugal was inmiddels snel ingehaald door de Nederlandse schepen en innovatieve handelaren.. 

Slide 19 - Slide

Theorie
De twee meest beroemde handelscompagnieën waren de ... ?

Slide 20 - Slide

VOC: Verenigd Oostindische Compagnie, opgericht in 1602. 
WIC: West-Indische Compagnie, opgericht in 1621. 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Theorie
De VOC kreeg van de Staten-Generaal het handelsmonopolie op Azie. 

De WIC kreeg dit voor de handel met Afrika en Amerika, de beruchte driehoekshandel waar slavenhandel te vinden was. 

Opschrijven: 
Handelsmonopolie: Afspraak om als enige te mogen handelen in bepaald product, land of gebied. 

Slide 23 - Slide

Opschrijven:
Er ontstond een wereldeconomie: systeem waarbij goederen uit verschillende werelddelen met elkaar worden verhandeld. 

Slide 24 - Slide

Beeldmateriaal

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Aan de slag
1. Maak de opdrachten 2, 3, 4 en 5 van paragraaf 6.1

2. Kijk op Youtube 'VOC en WIC - De Gouden Eeuw'.

3. Beginnen met Kennen en Kunnen 6.1. 

Slide 27 - Slide

Leerdoelen nabespreken
1. Je kunt uitleggen dat de graanhandel het begin vormde van een uitgebreid handelssysteem met een stapelmarkt voor een steeds groter handelsnetwerk.

2. Je kunt de doelen en de werkwijze van de VOC en WIC beschrijven.

3. Je kunt beschrijven hoe Engeland en Frankrijk reageerden op de economische voorspoed van de Republiek.

Slide 28 - Slide