Het Marketingplanningsproces en Analysemethoden

Het Marketingplanningsproces 
1 / 15
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Het Marketingplanningsproces 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
- De verschillende fases van het marketingplanningsproces kunnen benoemen 
- Begrijpen wat een SWOT-analyse inhoudt en welke delen bij de interne en externe analyse horen 
- Kennis hebben van een confrontatiematrix en mogelijke acties na de SWOT-analyse 
- De factoren van DESTEP kunnen benoemen 
- Begrijpen wat de ABCD-gegevens uit de meso-omgeving zijn 
- Kennis hebben van de productlevenscyclus en de fases hiervan 
- Begrijpen van begrippen zoals effectieve en potentiële vraag, primaire en secundaire vraag, initiële en vervangingsvraag, finale en afgeleide vraag

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over het marketingplanningsproces ?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Fase 1: Interne Analyse
- Evaluatie van de interne situatie van de onderneming 

- SWOT-analyse: Sterktes, Zwaktes

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Fase 2: Externe Analyse

- SWOT-analyse: Kansen, Bedreigingen

- Factoren van DESTEP: 
Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch, Politiek-juridisch 

- ABCD-gegevens: Afnemers, Bedrijfstak, Concurrentie, Distributie

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Fase 3: Strategisch Marketingplan
- Formuleren van de algemene marketingstrategie, over een periode van 5  jaar.

- Gebruikmaken van de SWOT-analyse om doelstellingen en strategieën te bepalen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Fase 4: Operationeel Marketingplan
- Uitwerken van de marketingstrategie in concrete acties:
- Termijn van 1-2 jaar
- Bepalen van het marketingbudget

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Fase 5: Implementatie
- Uitvoeren van de marketingactiviteiten 
- Controleren of de activiteiten volgens planning verlopen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Fase 6: Evaluatie
- Beoordelen van de resultaten van de marketingactiviteiten
 - Bijstellen van het marketingplan indien nodig
- Nieuwe SWOT-Analyse

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Confrontatiematrix en Acties
- Confrontatiematrix:


- Acties na SWOT-analyse: WxO, SxO, WxT, SxT

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Productlevenscyclus en Fases
- Productlevenscyclus: fasen van het leven van een product 

- Introductie, Groei, Volwassenheid, Verzadiging, Neergang

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Begrippen Uitleggen
- Effectieve en Potentiële vraag 
- Primaire en Secundaire vraag 
- Initiële en Vervangingsvraag 
- Finale en Afgeleide vraag

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.