Cogi les 3

Cogitraining les 3  
- pas binnenkant voet onder grotere hoek
- vrijspelen 
- spelsituatie 
         3 - 1 
         spelsituatie 4+1 (joker) - 1
1 / 10
next
Slide 1: Slide
L.O.Secundair onderwijs

This lesson contains 10 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Cogitraining les 3  
- pas binnenkant voet onder grotere hoek
- vrijspelen 
- spelsituatie 
         3 - 1 
         spelsituatie 4+1 (joker) - 1
Slide 1 - Slide


5 3LO:23 nemen leiding over en aanvaarden leiding van medeleerlingen in bewegingssituaties 9 bepalen zelfstandig en in overleg met anderen oefen- en spelregels (T).

40 3LO:15* ervaren duurzame bewegingsvreugde op basis van competente deelname aan verschillende bewegingsactiviteiten

49 3LO:1 passen in nieuwe bewegingssituaties gezamenlijk afgesproken spelregels toe.

54 3LO:2 schatten vaardigheden en beperkingen van anderen in en handelen hier naar .

118 3LO:9 passen eerder geleerde vaardigheden toe in andere doelspelen.

119 3LO:10 gebruiken motorische eigenschappen binnen doelspelen op een inzichtelijke wijze in bewegingscombinaties met en tegen anderen.

120 3LO:13 passen in eenvoudige en meer complexe situaties van een doelspel eenvoudige aanvallende of verdedigende strategieën toe.                                                                          


                                                                                                                                                                             


Slide 2 - Slide

Opwarming 
Spelbeschrijving
Aan 4 kanten van het speelveld starten  4 lln spelers. De LK noemt een kleur. Alle spelers van de groep volgen de eerste ll  deze probeert  om de betreffende kleur heen te lopen . Het accent ligt in deze oefening om alvast verder te kijken naar de volgende plaats van het potje .
1 lopen
2 kneelift
3 aansluitpas bn aanvoeren 
4 aansluitpas bn afvoeren 
5 uitvalspas dyn. stretch quadriceps 

Slide 3 - Slide

mastermind : 4 groepen elk op een zijde 

Slide 4 - Slide

Kern: oefening 1
lln vertrekken en gaan om de potjes dribbelen. Spelers volgen eerste leerling  

Slide 5 - Slide

organisatie: diamond formatie/2 leerlingen centraal z. b. . In diagonale hoek telkens 1 b. 
-bal wordt onder grotere hoek gespeeld . Telkens na pas de bal volgen. Centrale speler past b. naar de andere hoek (links) en volgt de b. leerling in hoek dribbelt naar vertrekpunt en geeft de b. door aan eerste ll. 
DIFF: tempo opdrijven of aantal ballen in terrein vergroten

Slide 6 - Slide

Passen geven per 3 
in een vierkant  zonder verdediger er is telkens iemand links en rechts van de bal/verplaats je  indien coach dat vraagt en tip geeft

Slide 7 - Slide

groepjes van 4 lln indien teveel lln aanvullen tot max 5 ll (5e is coach)
lln blijven op lijn en geven passen naar elkaar /verdediger verstoort dit 
Coach :  kijkt of er telkens iemand staat links en rechts van de bal 
roep naam en toon naar waar speelster zich moet verplaatsen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

slot  4 min 

De spelers met bal proberen de overkant te bereiken.
oversteken is een doelpunt 
Is de speler de bal kwijt (of wordt hij getikt), dan
wordt hij verdediger (jager) en is hij zijn doelpunten
kwijt
 TIP “Kijk goed waar de verdedigers staan.”
 “Speel de bal niet te ver vooruit”. 

Slide 10 - Slide