Duurzaamheid 3vwo- Helden van Morgen

DUURZAAMHEID

Helden van Morgen.
1 / 15
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

DUURZAAMHEID

Helden van Morgen.

Slide 1 - Slide

INTRODUCTIE
  • Opdrachtgevers met een onderzoeksvraag
  • Duurzaamheid en de gevolgen daarvan
  • Jullie als leerling-onderzoeker
  • Oplossing bedenken

Slide 2 - Slide

Duurzaamheid

Slide 3 - Mind map

Wat is 'duurzaamheid'?
A
Mens, milieu en economie zijn met elkaar in evenwicht, zodat we de aarde niet uitputten
B
De aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben
C
Dingen zo duur mogelijk kopen, dat is beter voor het milieu
D
Je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maken

Slide 4 - Quiz

0

Slide 5 - Video

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
  • Vastgesteld door de Verenigde Naties
  • Wereldwijde doelstellingen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Slide 8 - Drag question

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Slide 9 - Drag question

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Slide 10 - Drag question

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Slide 11 - Drag question

BRAINSTORM
Wat kan jíj doen?
Denk aan..
- Afval scheiden voor recycling
- Herbruikbare verpakkingen ipv wegwerp kopen
- Zelf energie opwekken

3 min discussie in groepjes van 4!

Slide 12 - Slide

Wat zou jij qua duurzaamheid kunnen doen?

Slide 13 - Open question

HET PROJECT
Elk groepje krijgt een mapje met informatie over de opdrachtgever en de onderzoeksvraag. Daarnaast kunnen jullie hier ook nog allerlei andere nuttige informatie in terugvinden.

Voordat jullie ook daadwerkelijk op onderzoek uitgaan is het belangrijk om te weten wie jullie opdrachtgever precies is en wat hij aan jullie vraagt.

Slide 14 - Slide

DE OPDRACHTGEVERS
Albert Heijn XL Purmerend
Cirtec
Rijkswaterstaat
Stadsverwarming
Plastic Soup
Foundation

Slide 15 - Slide