2.4

TODAY!
PAST SIMPLE! 

1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

TODAY!
PAST SIMPLE! 

Slide 1 - Slide

The dog poop... in the garden yesterday
A
pooped
B
poops

Slide 2 - Quiz

I ..... my arm last year
A
break
B
broke

Slide 3 - Quiz

Emma ..... me a few minutes ago
A
called
B
calls

Slide 4 - Quiz

My sister ..... milk an hour ago
A
drinks
B
drank

Slide 5 - Quiz

Wat is de past simple?

De gewone verleden tijd

Voorbeeld zinnen in het Nederlands:

Ik liep naar de winkel gisteren

Ik ging naar school

Ik at pasta pesto vorige week

Ik viel van mijn bed eerder deze dag


Slide 6 - Slide

Voorbeelden in het Engels
I walked to the store yesterday

I went to school yesterday 

I ate pasta pesto last week

I fell off my bed earlier today

Slide 7 - Slide

REGELMATIGE WERKWOORDEN
+ED
The dog pooped earlier this morning
I walked very fast this morning
I called my father yesterday

Uitzondering:
I liked her last year


like eindigt al op e - dus +d

Slide 8 - Slide

Hoe herken ik de past simple?
Signaalwoorden: yesterday, three hours ago, last week, last year,  in 1989

I walked to my friend's house yesterday

Slide 9 - Slide

She phone... him yesterday
A
+d > phoned
B
+s > phones

Slide 10 - Quiz

She ..... him biking late at night
A
catched
B
caught

Slide 11 - Quiz

ONREGELMATIGE WERKWOORDEN
Sommige werkwoorden kunnen niet op +ed eindigen maar hebben een eigen versie!


catch                                   caught
see                                        saw
bring                                     brought
run                                         ran
Te vinden op blz. 88 

Slide 12 - Slide

I .... her sweets yesterday
A
brought
B
bringed

Slide 13 - Quiz

I ..... her sweets yesterday
A
bought
B
buyed

Slide 14 - Quiz

Vragende zinnen 

I played yesterday
Did she play yesterday?

Did + hele werkwoord!
ww NIET aanpassen


Ontkennende zinnen

Did you play yesterday?
I didn't play yesterday

Didn't + hele werkwoord!
ww NIET aanpassen

Slide 15 - Slide

He brought us some food.
?

Slide 16 - Slide

WORKBOOK!
Wat: opdrachten 14, 15, 16 op blz. 55/56
Hoe: alleen > fluisterend overleggen
Hoelang: 15 minuten 
Klaar: opdracht 3 & 4 op blz. 76
Daarna klaar: www.meneertilman.com > oefenen > past simple > oefening 1,2,3

Slide 17 - Slide

KAHOOT!
www.kahoot.it
Eigen naam! :)

Slide 18 - Slide