1.2 Het practicumlokaal [Pulsar]

Klas Binnenkomen
 • Ga rustig naar je plaats
 • Je bent startklaar voor de      les                        
 • Aandacht voor de docent
       (let op teken docent!)
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Klas Binnenkomen
 • Ga rustig naar je plaats
 • Je bent startklaar voor de      les                        
 • Aandacht voor de docent
       (let op teken docent!)

Slide 1 - Slide

Tijdens de les
 • Doe actief mee
 • stoor niet        
 • Bij vragen  eerst je vinger opsteken          
 • Houd het lokaal netjes

Slide 2 - Slide

1.2 Het practicum lokaal

Slide 3 - Slide

Leerdoel
1.2 het practicumlokaal
 • Je weet hoe je gevaarlijke stoffen kunt herkennen en kent verschillende gevarensymbolen
 • Je weet hoe de brander werkt en welke vlammen er zijn

Slide 4 - Slide

Wat vind je in een practicum lokaal? blz.13
Hoe werk je met een gasbrander? blz. 14

Slide 5 - Slide

Tekst
Als we werken met brander kun je gebruik maken van 3 vlammen

 • Gele vlam/ pauze vlam 

 • Blauwe vlam ( heet)

 • Blauwe ruisende vlam ( Heet en maakt geluid)

Slide 6 - Slide

brander
Gele vlam / pauze vlam: Gasregelknop is open en de luchtring is dicht

Blauwe vlam: gasregelknop is open en luchtring is klein stuk je open

Blauwe ruisende vlam: Gasregelknop is open en luchtring is helemaal open 

Hoe verder je de gasregelknop opendraait hoe hoger de vlam. 


Slide 7 - Slide

Gevarensymbolen
 • Gevaarlijke stoffen zijn herkenbaar aan gevarensymbolen
 • Elk gevaar heeft zijn eigen symbool 

Als je werkt met gevaarlijke stoffen moet je jezelf beschermen

Slide 8 - Slide

Op welke manieren kun je jezelf beschermen als je werkt met gevaarlijke stoffen?

Slide 9 - Open question

Het practicumlokaal

Slide 10 - Slide

veiligheidsvoorzieningen
in het practicumlokaal

Slide 11 - Mind map

Slide 12 - Slide

Programma[BK1A]
*Opening
*1.1 Huiswerk controle / bespreken
* 1.1
* Start paragraaf 1.2
*Uitleg blz. 13 & 14
* Evaluatie / Afsluiting

Slide 13 - Slide

Programma[G1A]
*Opening
*1.1 Huiswerk controle / bespreken
* Start paragraaf 1.2
*Uitleg blz. 13 & 14
* Evaluatie / Afsluiting

Slide 14 - Slide

Volgende les [BK1A]
1. Lezen blz. 21 t/m  23
uitleg vetgedrukte begrippen (in je schrift)

maken: opdracht 1 t/m 7
( in je activiteitenboek)
timer
10:00

Slide 15 - Slide

Volgende les [G1A]
1. Lezen blz. 13 + 14
uitleg vetgedrukte begrippen (in je schrift)

maken: opdracht 1 t/m 8
( in je activiteitenboek)
timer
10:00

Slide 16 - Slide

Programma
*Opening
*Huiswerk controle / bespreken
*uitleg gasbrander [checklist 1, blz. 188 & videofilmpje]
*Uitleg blz. 15 & 16
* Evaluatie / Afsluiting

Slide 17 - Slide

Volgende les
1. Lezen blz. 15 + 16
uitleg vetgedrukte begrippen (in je schrift)

maken: opdracht 9 t/m 17 
( in je activiteitenboek)

Slide 18 - Slide

Volgende les G1B
Paragraaf 1.3
1. Lezen blz. 18 + 19
uitleg vetgedrukte begrippen (in je schrift)

maken: opdracht 1 t/m 11 
( in je activiteitenboek)
timer
10:00

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Klas verlaten
 • Je huiswerk is genoteerd
 • Je werkplek netjes             achterlaten
 • De docent bepaalt    wanneer je kunt gaan
 • Je vertrekt rustig 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Glaswerk in het practicumlokaal. Dit noemen we ?
A
een erlenmeyer
B
een maatbeker
C
reageerbuisjes

Slide 23 - Quiz


A
erlenmeyer
B
maatbekers
C
reageerbuisjes

Slide 24 - Quiz


A
erlenmeyer
B
maatbekers
C
reagheerbusjes

Slide 25 - Quiz

Hoe noemen we deze vlam ?
A
gele vlam
B
pauze vlam
C
blauwe vlam
D
ruisende vlam met blauwe kern

Slide 26 - Quiz

Is dit de blauwe vlam
A
ja
B
nee

Slide 27 - Quiz

Welk nummer is de ruisende vlam met blauwe kern ?
A
1
B
2
C
3

Slide 28 - Quiz

Gevarensymbolen oftewel pictogrammen
Je krijgt er vier. Wat geeft het aan ?

Slide 29 - Slide


A
licht ontvlambaar
B
corrosief of bijtend
C
giftig
D
milieu gevaarlijk

Slide 30 - Quiz


A
milieugevaarlijk
B
giftig
C
irriterend
D
licht ontvlambaar

Slide 31 - Quiz


A
licht ontvlambaar
B
milieugevaarlijk
C
irriterend
D
giftig

Slide 32 - Quiz

En nu de laatste en nee helaas geen broodje
A
licht ontvlambaar
B
giftig
C
corrosief of bijtend
D
irriterend

Slide 33 - Quiz