NOVA H8 les 3 De redoxtabel

  • DEZE LES

HOOFDSTUK 8 REDOXREACTIES
NOVA HAVO5      Les 3
1 / 27
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

  • DEZE LES

HOOFDSTUK 8 REDOXREACTIES
NOVA HAVO5      Les 3

Slide 1 - Slide

DEZE LES
  • Wat weet je nog van de vorige les? Heb je tabel 3 geleerd?
  • Zijn alle metalen even goede reductoren? 
  • Wanneer zijn een oxidator en een reductor sterk genoeg om met elkaar te reageren?

Slide 2 - Slide

Is het een oxidator, reductor of beide, sleep naar het juiste blok.
timer
2:00
Oxidator
Oxidator & Reductor
Reductor
Mg
  I2
O2
Cl-
H+
Fe2+
H2O2
H2S

Slide 3 - Drag question

Zijn dit wel of geen redoxreacties, sleep naar het juiste blok.
timer
1:30
Redoxreactie
GEEN Redoxreactie
2 Al + 3Cl2 --> 2 AlCl3
HCN + OH- --> CN- + H2O
BaCl2 --> Ba2+ + 2 Cl-
2 HCl + Mg --> H2 + Mg2+
HCl + OH- --> H2O
Fe + 3 Ag+ --> Fe3+ + 3 Ag

Slide 4 - Drag question

Dit leer je deze les:
  • je kunt uit Binas tabel 48 de sterkte van een OX en RED afleiden
  • je kunt met Binas 48 beredeneren of een RedOx reactie verloopt
  • je kunt de vergelijking van een totaalreactie opstellen met behulp van halfreacties en Binas 48

Slide 5 - Slide

Reacties van metalen
Metalen staan niet allemaal even makkelijk elektronen af
Oxidatoren zijn ook niet allemaal even sterk in het opnemen van elektronen. 
Wanneer verloopt een reactie tussen een OX en RED?
Voer EXPERIMENT 1 uit

(OF kijk het thuis terug met behulp van de volgende filmpjes)

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Je hebt gezien dat niet alle reductoren even sterk zijn.
In welke volgorde nam de reductorsterkte af?
(dus: wat is de volgorde van sterk naar zwak?)
A
Cu > Zn > Mg
B
Mg > Zn > Cu
C
Zn > Mg > Cu
D
Cu > Mg > Zn

Slide 8 - Quiz

uitleg
Magnesium reageerde het meest heftig met zoutzuur
Magnesium is dus de sterkste reductor
Koper reageerde helemaal niet en is de zwakste reductor van deze drie metalen.
Pak nu je Binas en zoek tabel 48 op. 
Waar staan de reductoren Mg, Zn en Cu in deze tabel?

Slide 9 - Slide

LLN-EXPERIMENT

1. Vul een reageerbuis met 5 cm kopersulfaatoplossing
Voeg een stukje staalwol toe.
Noteer je waarnemingen

2. Vul een reageerbuis met 5 cm ijzer(II)nitraatoplossing. Voeg een stukje koper toe.
Noteer je waarnemingen

DEMO

1. Onder de microscoop ligt een stukje koper in een oplossing van zilvernitraat. Kijk en noteer je waarnemingen

2. In een bekerglaasje ligt een stukje zilver in een oplossing van kopersulfaat. Kijk en noteer je waarnemingen
timer
15:00

Slide 10 - Slide

Verloopt er een reactie?
reactievergelijking opstellen m.b.v. halfreacties
staalwol (=ijzer)                                                        koper
+ kopersulfaatoplossing                                      + ijzer(II)sulfaatopl.

Slide 11 - Slide

EXP 1: sterkte van de OX en RED
Wat was de sterkste OX?                               RED van dit redoxkoppel:
                                                    ......                        ......
                                                    ......                        ......
                                                    .....                         ......
                                                    .....                         ......
Wat was de zwakste OX

Slide 12 - Slide

Verloopt er een reactie?
reactievergelijking opstellen m.b.v. halfreacties
zilver                                                  koper
+ kopersulfaatopl.                        + zilvernitraat-oplossing

Slide 13 - Slide

EXP 1: sterkte van de OX en RED
                        sterkste OX                        Waar staat de sterkste RED?
                                                    Ag+                          Ag
                                                    Cu2+                        Cu
                                                    Fe2+                         Fe
                                                    
                        zwakste OX 

Slide 14 - Slide

hoe hoger hoe zwakker


sterk
RED

OX 
sterk

hoe lager hoe zwakker

Slide 15 - Slide

NOTEER EN LEER
Een redoxreactie verloopt als 
in Binas tabel 48 
de OX boven de RED staat

In de gedeelde les vind je nog een filmpje over de sterkte van OX en RED in Binas 48 als je de uitleg nog een keer wilt horen


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Stappenplan opstellen redoxreactievergelijkingen

Extra uitleg over het opstellen van redoxreactievergelijkingen met halfreacties kun je zelf terugkijken op de volgende dia's in de gedeelde les

Slide 18 - Slide

Opstellen redox-reactievergelijking
1. noteer de halfreacties                 Ni                 -->   Ni2+ + 2e-
    van de OX en de RED                    Fe3+ + e-  -->   Fe2+

Slide 19 - Slide

Opstellen redox-reactievergelijking
1. noteer de halfreacties                 Ni                 -->   Ni2+ + 2e-
    van de OX en de RED                    Fe3+ + e-  -->   Fe2+

TIP: zet de pijlen onder elkaar, zodat je duidelijk ziet welke deeltjes voor de pijl komen en welke erna

Slide 20 - Slide

Opstellen redox-reactievergelijking
1. noteer de halfreacties                 Ni                 -->   Ni2+ + 2e-       1x
    van de OX en de RED                    Fe3+ + e-  -->   Fe2+                   2x
2. maak het aantal 
elektronen gelijk (noteer!)

Slide 21 - Slide

Opstellen redox-reactievergelijking
1. noteer de halfreacties                   Ni                 -->   Ni2+ + 2e-       1x
    van de OX en de RED                      Fe3+ + e-  -->   Fe2+                   2x
2. maak het aantal 
elektronen gelijk (noteer!)    Ni + 2Fe3++2e- --> Ni2++2e-+ 2Fe2+
3. tel de halfreacties op

Slide 22 - Slide

Opstellen redox-reactievergelijking
1. noteer de halfreacties                   Ni                 -->   Ni2+ + 2e-       1x
    van de OX en de RED                      Fe3+ + e-  -->   Fe2+                   2x
2. maak het aantal 
elektronen gelijk (noteer!)    Ni + 2Fe3++2e- --> Ni2++2e-+ 2Fe2+
3. tel de halfreacties op

TIP: werk netjes recht onder elkaar, dan vergeet je geen deeltjes

Slide 23 - Slide

Opstellen redox-reactievergelijking
1. noteer de halfreacties                   Ni                 -->   Ni2+ + 2e-       1x
    van de OX en de RED                      Fe3+ + e-  -->   Fe2+                   2x
2. maak het aantal 
elektronen gelijk (noteer!)    Ni + 2Fe3++2e- --> Ni2++2e-+ 2Fe2+
3. tel de halfreacties op
4. streep dezelfde deeltjes weg     Ni + 2Fe3+ --> Ni2+ + 2Fe2+

Slide 24 - Slide

stap 5: Controleer jezelf !!
- is het aantal atomen voor en na de pijl gelijk? (kloppend)
- is de totale lading voor en na de pijl gelijk? (ladingbalans)

Ni + 2Fe3+ --> Ni2+ + 2Fe2+

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Eigen werk
huiswerkles redoxreacties maken in LessonUp:
- bekijk de filmpjes 
- geef met halfreacties de reactievergelijking
- gebruik het stappenplan uit H8.2

Slide 27 - Slide