Nature/nurture discussie

1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen 
Aan het einde van de les kan je voorbeelden noemen van nature (aangeboren) eigenschappen.

Aan het einde van de les kan je voorbeelden noemen van nurture (aangeleerde) eigenschappen. 

Aan het einde van de les weet je wat de nature/nurture discussie is en kan jij je eigen mening geven bij een voorbeeld hiervan. 

Slide 2 - Slide

Vandaag

  • Herhaling: nature en nurture

  • Nakijken: opdracht 1 t/m 5

  • Opdracht: criminaliteit 

  • Uitleg: nature/ nurture- debat

  • Opdracht: Max Verstappen


Slide 3 - Slide

Herhaling
Mensen verschillen van elkaar

Verschillen worden bepaald door:
  • Nature: aangeboren kenmerken
  • Nurture: aangeleerde kenmerken 

Het proces van gedrag aanleren 
Slide 4 - Slide


Nakijken 

Slide 5 - Slide

Werkvorm: criminaliteit
Bedenk tijdens het verhaal of jij denkt dat het gedrag van Soesie nature of nurture is en waarom

Noteer het als volgt in je schrift: 
Het gedrag van Soesie is nature/nurture, omdat...

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide


Nature/ nurture debat (discussie)

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Socialisatie
Socialisatie is het proces van gedrag aanleren waardoor je leert samenleven

Er zijn verschillende socialisatoren: gezin, school, vrienden, sportclub, werk, media, overheid en geloof.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Opdrachten en huiswerk

Maak tot en met opdracht 10!

Ben je klaar? Dan een samenvatting maken van 1.1 (dus alle belangrijke info)

Slide 12 - Slide

Werkvorm
Verzin bij elke socialisator een voorbeeld van socialisatie! Schrijf dit op!

Socialisatoren: gezin, school, vrienden, sportclub, werk, media, overheid en geloof

Klaar? Maken tot en met 10Slide 13 - Slide

Huiswerk 
Opdrachten 1.1 (tot en met 10)
Samenvatting 1.1 

Slide 14 - Slide
HuiswerkOpdracht 1 tot en met 5 uit het leer- werkboek
Slide 15 - Slide