prehistorie - 5

Wat gaan we doen vandaag?
Zelfstandig werken

Herhaling 1.3 en 1.4

Nakijken
1 / 12
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Wat gaan we doen vandaag?
Zelfstandig werken

Herhaling 1.3 en 1.4

Nakijken

Slide 1 - Slide

Doel van de les 
Je leert over...

Hoe de eerste mensen samenleefden en over hoe we dingen weten over de jagers en verzamelaars

Hoe de landbouw ontstond en hoe de landbouwsamenleving eruitzag 

Slide 2 - Slide

Wat ga je nu doen?
Lees paragraaf 1.4 
en maak opdrachten 1, 3, 5, 6 
in je werkboek. (blz. 16-17)
timer
8:00

Slide 3 - Slide

Hoe weten we dingen over de jager-verzamelaars?
A
Verhalen zijn doorverteld
B
Ongeschreven bronnen
C
Wetenschap (archeologie)
D
Uit dagboeken die ze hebben geschreven

Slide 4 - Quiz

Het middel van bestaan van de eerste boeren was jagen en verzamelen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Wat is geen kenmerk van jagers en verzamelaars?
A
Kleine groepen
B
Jagen en verzamelen
C
Handel
D
Weinig bezittingen

Slide 6 - Quiz

Hoe noem je mensen zonder vaste woonplaats?

Slide 7 - Open question

Akkerbouw en veeteelt noem je samen landbouw.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

Een hele grote verandering noem je ook wel een .....

Slide 9 - Open question

Als er heel lang juist niets veranderd, spreek je van .....

Slide 10 - Open question

Hoe noem je het gebied in het Midden Oosten waar de landbouw is begonnen?
A
De vruchtbare banaan
B
De halve maan
C
De vruchtbare halve maan

Slide 11 - Quiz

Wat ga je nu doen?
Maak een tekening van een:
1. jagers-verzamelaars nederzetting
2. boerendorp

Zorg dat de verschillen goed duidelijk zijn
en neem je tekening mee naar de volgende les
(5 oktober)

Slide 12 - Slide