AK1 (Sub)urbanisatie

(sub)Urbanisatie
1 / 27
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

(sub)Urbanisatie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet waardoor urbanisatie op gang kwam;
 • Je weet waardoor suburbanisatie ontstond;
 • Je weet de gevolgen van suburbanisatie.

Slide 2 - Slide

Introductie
Je hebt de vorige les geleerd dat de steden steeds belangrijker werden.

 Voor de  boeren en de ambachtslieden werd de stad een marktplaats.

Nog steeds groeien de steden en komen er gebouwen en huizen bij. 

Deze paragraaf gaat over de groei van onze tijd!

Slide 3 - Slide

Stad
Meer dan 10.000 inwoners

1. veel gebouwen
2. veel verkeer
3. veel mensen die dichtbij elkaar wonen
4. veel verbindingen(infrastructuur)
bijv: wegen, spoorwegen, vliegvelden, kabels en buizen.
5. veel voorzieningen
bijv: winkels, bioscopen, restaurants, scholen, ziekenhuis.

Slide 4 - Slide

Dorp
Minder dan 10.000 inwoners

1. weinig gebouwen
2. weinig verkeer
3. weinig mensen
4. weinig verbindingen
5. weinig voorzieningen

Heeft vaak alleen een bakker, kleine supermarkt. Voor de middelbare school moet je vaak naar een andere plek of stad.

Slide 5 - Slide

Stad
Dorp
Veel voorzieningen
Weinig voorzieningen
Mensen wonen dicht bij elkaar
Minder dan 10.000 inwoners
Meer dan 10.000 inwoners
Veel gebouwen
Veel infrastructuur

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Video

Hoe heet het stedelijke gebied waarin Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag liggen?

Slide 8 - Open question

Wat betekent urbanisatie?

Slide 9 - Open question

Stel: Op het platteland vindt mechanisatie plaats (steeds meer werk wordt met machines gedaan).
Leg uit welke gevolgen dit heeft voor de bevolkingsomvang op het platteland?

Slide 10 - Open question

De stad als economisch centrum
Industriële revolutie: Urbanisatie

Hetzelfde principe in ontwikkelende landen!

Slide 11 - Slide

Urbanisatie
- Industrie: Fabrieken, verwerken van goederen

- Mechanisch

- Revolutie: Snelle verandering (evolutie = langzame verandering)
--> Samenleving veranderde!

Mensen konden dichter op elkaar wonen
Trek naar de stad, want daar was werk
--> Urbanisatie


Slide 12 - Slide

Urbanisatie
In de rijke landen ontstond urbanisatie in de 19e eeuw:
 • Er kwamen fabrieken
 • Mensen kwamen vanaf het platteland in deze fabrieken werken

Slide 13 - Slide

Urbanisatie
In de rijke landen ontstond urbanisatie in de 19e eeuw:
 • Er kwamen fabrieken
 • Mensen kwamen vanaf het platteland in deze fabrieken werken
Mensen gingen hier niet alleen werken maar bleven in deze steden wonen.

Ze gingen trouwen en kregen veel kinderen.

Slide 14 - Slide

Urbanisatie
In de rijke landen ontstond urbanisatie in de 19e eeuw:
 • Er kwamen fabrieken
 • Mensen kwamen vanaf het platteland in deze fabrieken werken
Mensen gingen hier niet alleen werken maar bleven in deze steden wonen.

Ze gingen trouwen en kregen veel kinderen.
Hierdoor groeiden de steden. 
Dit noem je urbanisatie.

In arme landen is dit pas vanaf de 20e eeuw ontstaan.

Slide 15 - Slide

Oorzaak
1
2
3
Gevolg: Urbanisatie
Daardoor groeide de steden
Mensen gingen in deze steden wonen en kregen ook veel kinderen

Eind 19e eeuw. Kwamen steeds meer fabrieken 
Mensen gingen in deze fabrieken werken.
 

Slide 16 - Drag question

0

Slide 17 - Video

Vanaf 1900: problemen
- Geen riolering
- Kleine, ongezonde huizen
- Veel uitlaatgassen (fabrieken)
- Laagopgeleiden
- Werklozen
- Verpaupering (verslechtering)

Slide 18 - Slide

Suburbanisatie
- Na jaren ‘60: Suburbanisatie:
   - Grote huizen + tuin
   - Veilig (vlucht voor de stad)
   - Opkomst auto + welvaart


Slide 19 - Slide

Binnenlandse migratie
Groen: positief migratiesaldo: let op verandering!

Slide 20 - Slide

Suburbanisatie 1960-1990: Groeikernen
- Als de mensen die het zich kunnen veroorloven wegtrekken uit de stad…

- Groeikernenbeleid

Slide 21 - Slide

Leg uit welke gevolgen suburbanisatie heeft op de welvaart van de stad

Slide 22 - Open question

Suburbanisatie in VS
Rijke, blanke mensen in buitenwijken (suburbs)
   - Typische woonwijken (check films / the                            
      American dream)
   - Veel brede snelwegen
   - Urban sprawl

Arme mensen achter rond centrum

Slide 23 - Slide

Leg uit hoe door suburbanisatie er een scheiding ontstond tussen "rijke" mensen en "arme" mensen.

Slide 24 - Open question

Gevolgen suburbanisatie
Wie blijft er over?

Wat doet dat met het voorzieningsniveau?

Steden in problemen!

Reactie overheid:
   - Steden aantrekkelijker maken (stadsvernieuwing, herstructurering)
   - Meer bouwen bij steden (VINEX-wijken)
:
      - Wijken aan de rand van de stad: dus binnen grenzen, maar wel goed bereikbaar
      - Gezinswijken (speeltuinen)
      - Maken gebruik van voorzieningen van de stad

Slide 25 - Slide

Reurbanisatie
Mensen met hogere inkomens trekken weer naar de stad

De stad wordt “hip”

Mensen trekken bedrijven & voorzieningen aan…
--> Trekt nieuwe mensen aan

VIerde Nota EXtra (VINEX):
- Woonwijken
- Voor gezinnen (tuin)
- Binnen gemeentegrenzen
- Maar aan de rand (bereikbaar)

Slide 26 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet waardoor urbanisatie op gang kwam;
 • Je weet waardoor suburbanisatie ontstond;
 • Je weet de gevolgen van suburbanisatie.

Slide 27 - Slide