Lezen - 4.17 inleiding en slot

Start van de les
 • IPad op de hoek van je tafel, gesloten.
 • Tas op de grond.
 • Telefoon en sleutels in je tas. 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Start van de les
 • IPad op de hoek van je tafel, gesloten.
 • Tas op de grond.
 • Telefoon en sleutels in je tas. 

Slide 1 - Slide

Blok 4 Lezen
les 4.17

Slide 2 - Slide

Wat gaan we oefenen?
Herhalen lesstof begin schooljaar:

 • alinea's, inleiding, middenstuk, slot
 • verschillende manieren om een inleiding of slot te schrijven

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Uit hoeveel alinea's bestaat de tekst?

Slide 7 - Open question

1. Waar vind je de inleiding?

2. Waar vind je het slot?

3. Waar vind je het middenstuk?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Hoeveel alinea's heeft deze tekst?

Slide 11 - Open question

Voorspel wat de tekstsoort is.
A
informerende tekst
B
amuserende tekst
C
aansporende tekst
D
overtuigende tekst

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Slide

Welke manier gebruikt de schrijver voor de inleiding?
A
het onderwerp van de tekst noemen
B
een belangrijke vraag stellen
C
een verhaaltje vertellen

Slide 14 - Quiz

Maken: Blok 4 - Lezen - les 4.17
timer
10:00
Klaar?
 • Cody Cross 
 • Ander huiswerk
 • Vrije keuze leesboek

Slide 15 - Slide

Afsluiting
 • Doelen herhalen
 • Huiswerk: les 4.17 afmaken 
 • Volgende les: les 5.11 - een tekst samenvatten

Slide 16 - Slide