COM2 Les 8 Presentatie: principes van presentatie


Commercieel 2

Klas 19MRa
Presentatie: principes van presentatie
1 / 27
next
Slide 1: Slide
RetailMBOStudiejaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson


Commercieel 2

Klas 19MRa
Presentatie: principes van presentatie

Slide 1 - Slide

6 P's

Slide 2 - Slide

Les 1 t/m 7: Samenvatting
Beslissingen over assortiment, rekening houden met:
 • Pareto-principe (80-20 regel)
 • Merkenopbouw
 • Fase PLC
 • Keuze toevoegen of saneren
 • Keuze trading up of trading down
 • Brutorendement
 • Prijs: concurrentie-, consument- of kostengeoriënteerd
 • Prijs: assortimentsprijsstrategie

Slide 3 - Slide

Wat is Prijsperceptie?

Slide 4 - Open question

Wat is het verschil tussen prijsdifferentiatie en prijsdiscriminatie?

Slide 5 - Open question

Wat is prijselasticiteit?

Slide 6 - Open question

De afroom- en penetratiestrategieën zijn voorbeelden van.....?

Slide 7 - Open question

Hoofdstuk 3
- Zonder prijs geen omzet
- Prijs is zeer flexibel
- Prijs is een belangrijk concurrentiemiddel
- Prijs bepalen op basis van externe én interne invloeden
- Prijs bepalen op basis van moment
- Prijs en vraag hangen samen
- Wetgeving rondom prijs van belang!

Slide 8 - Slide

Inhoud
 • Commerciële presentatie
 • Sfeer/functie
 • AIDA-model
 • Huisstijl
 • High/low involvement
 • Presentatieplan

Slide 9 - Slide

Wat is de definitie van winkelpresentatie?

Slide 10 - Open question

Commerciële presentatie
Het op een aantrekkelijke manier "zichtbaar" maken van je winkelformule en je artikelen voor mogelijke klanten, zodat de kans op verkoop maximaal is.

Alle zintuigen!
  Slide 11 - Slide

Doelen presentatie: AIDA

Slide 12 - Slide

Commerciële presentatie
Moet...
...opvallend zijn.
...aantrekkelijk zijn.
...aanzetten tot actie.
...consistent zijn.
...passen bij je doelgroep (en dus winkelformule).

Attentiewaarde!


Slide 13 - Slide

Opdracht
 • 2 x 5 minuten.
 • Probeer 10 verschillende dingen op te noemen die jouw winkel doet om  Aandacht, Interesse, Verlangen en Actie te bevorderen met de presentatie.
 • Vergelijk dit met één of twee andere studenten.
 • Benoem de verschillen en probeer deze te verklaren.

Slide 14 - Slide

Structuren
Onderdelen presentatie:
1. Winkelinterieur
 • Winkelsfeer
 • Winkelfunctie

2. Winkelexterieur
 • Winkelsfeer

Slide 15 - Slide

Winkelsfeer
Hoe aangenaam het verblijf in de winkel is voor je doelgroep(en). 
Ook wel winkelbeleving.

→ Alle zintuigen
→ Huisstijl (visueel)

Slide 16 - Slide

Wat hoort er bij....
...horen?
...voelen?
...ruiken?
...proeven?
...zien?

Slide 17 - Slide

Zien → huisstijl
Bestaat uit de kleuren, logo, typografie (vorm en verdeling van de letters) en steeds terugkerende beelden.
Remodelling en restyling

 

Slide 18 - Slide

Energiek
Haast
Uitverkoop
Rijkdom
Rust
Optimistisch
Jong
Trekt aandacht
Veilig
Vertrouwd

Slide 19 - Drag question

Onderdelen exterieur

Slide 20 - Mind map

Invloed op?

Slide 21 - Slide

Sfeer → functie
Sfeer = hoe aangenaam de winkel is voor je doelgroep.
Belangrijk voor:
 • Koopgedrag
 • Klantenbinding

Moet passen binnen de winkelfunctie!

Slide 22 - Slide

Winkelfunctie
Indeling op basis van praktische zaken:

 • Verkoopsysteem
 • Ruimte
 • High of low involvement

Slide 23 - Slide

Ruimte
Efficiënt inrichten van:
 • Verkoopvloeroppervlakte
 • Kassaoppervlakte
 • Serviceoppervlakte
 • Operationele oppervlakte

Slide 24 - Slide

Opdracht
 • Wat zijn de onderdelen van een presentatieplan?
 • Opdrachten 1 t/m  20 van H4.
 • Einde van de les bespreken.

Slide 25 - Slide

Presentatieplan
Doel → inhoud + vorm → evaluatie
(PDCA!)

 • Frontpresentatieplan & etalageplan
 • Schappenplan / Displayplan
 • Actieplan (tijdelijk)Slide 26 - Slide

Volgende keer
Vervolg presentatie, indeling assortiment:
 • Routing
 • Family grouping / verwantschappen
 • Presentatievormen
 • Schappenplan
 • Schaprendement / schapelasticiteit
 • Webwinkel

Slide 27 - Slide