Python - les 5 - Invoer van een gebruiker

Python
Les 5

Invoer van een gebruiker
1 / 14
next
Slide 1: Slide
InformaticaMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Python
Les 5

Invoer van een gebruiker

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les weet je hoe je met behulp van python een app kan schrijven die invoer vraagt van de gebruiker. Je kan vervolgens iets met die invoer doen in je app.

Slide 2 - Slide

Eerst even herhalen!

Slide 3 - Slide

Bekijk onderstaande code. Wat is de uitvoer van de app?
antwoord1 = 3 * 8
antwoord1 = antwoord1 + 6
print(antwoord1)
timer
1:00

Slide 4 - Open question

Bekijk onderstaande code. Wat is de uitvoer van de app?
zin = "Hallo %s en %s. Hoe gaat het vandaag?"
naam1 = "Anita"
naam2 = "Fabio"
print(zin % (naam2, naam1))
timer
1:00

Slide 5 - Open question

Invoer vragen aan een gebruiker
Een app wordt natuurlijk pas leuk als je aan de gebruiker invoer kan vragen. Bijvoorbeeld door het vragen van twee getallen waar je app vervolgens een berekening mee kan maken.

Slide 6 - Slide

Invoer vragen aan een gebruiker
Het vragen van invoer aan een gebruiker doe je met de functie input().

Slide 7 - Slide

Als je app invoer vraagt aan een gebruiker. Waar moet de app de invoer dan in opslaan?
timer
1:00

Slide 8 - Open question

Opslaan van de invoer
Als je invoer gaat vragen aan een gebruiker moet je deze invoer natuurlijk wel ergens opslaan. Dat doen we in een variabele.

Slide 9 - Slide

De code
naam = input("Wat is je naam? ")

Slide 10 - Slide

Voorbeeld
naam = input("Wat is je naam? ")
zin = "Je naam is %s"
print(zin % naam)

Je uitvoer van de app ziet er als volgt uit:
Wat is je naam?  <gebruiker typt nu zijn naam, bijvoorbeeld Daan>
Je naam is Daan

Slide 11 - Slide

Getallen aan een gebruiker vragen
In het vorige voorbeeld werd aan de gebruiker gevraagd een stukje tekst (zijn of haar naam) op te geven. Wil je echter een getal aan de gebruiker vragen dan ziet de code er net iets anders uit!

getal = int(input("Geef een getal op: "))

Vergeet je de int en wil je vervolgens gaan rekenen met de invoer dan krijg je een ander antwoord dan je zou verwachten!

Slide 12 - Slide

Getallen aan een gebruiker vragen
getal1 = input("Geef getal 1 op: ") 
getal2 = input("Geef getal 2 op: ") 

getal3 = int(input("Geef getal 3 op: ")) 
getal4 = int(input("Geef getal 4 op: ")) 

antwoord12 = getal1 + getal2
antwoord34 = getal3 + getal4

zin1 = "Het antwoord van getal1 + getal2 is %s"
zin2 = "Het antwoord van getal3 + getal4 is %s"

print(zin1 % antwoord12)
print(zin2 % antwoord34)
In dit voorbeeld wordt voor getal 1 en 3 door de gebruker 3 opgegeven
In dit voorbeeld wordt voor getal 2 en 4 door de gebruiker 4 opgegeven 

Uitvoer:
Het antwoord van getal1 + getal2 is 34
Het antwoord van getal3 + getal4 is 7

Slide 13 - Slide

Zelf aan de slag!
Ga naar Repl.it

Opdracht 9:
Wat is je voor- en achternaam?

Opdracht 10:
Een kleine rekenmachine

Klaar? Extra uitdagende opdracht:
Meld je eerst aan bij de lesgroep via Google ClassroomSlide 14 - Slide