PDO - Les 1

PDO

Pedagogiek/Onderwijskunde



Blok 01
Les 1
1 / 22
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/Onderwijskunde



Blok 01
Les 1

Slide 1 - Slide

Structuur PDO-lessen
Na 14 september:
Een keer in de week een lesmoment
 • Online les

Slide 2 - Slide

Basisboek: Opvoeding en ontwikkeling  
Hoofdstuk 1:  Werken met kinderen en jongeren
Hoofdstuk 2:  Ontwikkelingspsychologie
Hoofdstuk 6:  Taal

 

Slide 3 - Slide

Toetsing
Digitale toets
             =
Cijfer PDO blok 1

Slide 4 - Slide

H 1 - Werken met kinderen en jongeren
Inhoud
1.1  Wat jij kunt betekenen
1.2  Werkvelden
1.3  Jouw vaardigheden
1.4  Op stage

Slide 5 - Slide

Leerdoelen > Hoofdstuk 1
 • Je kent kenmerken van de verschillende werkvelden.
 • Je hebt inzicht in wat er van je gevraagd wordt in
    elk werkveld.
 • Je weet of de zes vaardigheden die belangrijk zijn in 
    pedagogisch werk bij jou passen .
 • Je bent voorbereid op jouw eerste stap over de drempel van
    jouw bpv-plek.
  

Slide 6 - Slide

Opvoeding en ontwikkeling

Slide 7 - Slide

Waar denk je aan bij
het zien
van de afbeelding?

Slide 8 - Mind map

1.1 Wat jij kunt betekenen
Paragraaf 1.1 gaat over:
 • Wat is pedagogisch werk?
 • Naar je werk
 • Doorlopende ontwikkelingslijnen
 • Verschillende werkvelden, verschillend werk
 • Ieder een talent



Slide 9 - Slide

Pedagogiek heet ook wel:
A
Onderwijskunde
B
Opvoedkunde
C
Psychologie
D
Maatschappijleer

Slide 10 - Quiz

Naar je werk
Er zijn drie werkvelden:
 • Kinderopvang voor 0 tot 12 jaar
 • Onderwijs tussen 5 en 18 jaar
 • Opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning

Slide 11 - Slide

Kinderopvang
 • Kinderdagverblijven
 • Peuterspeelcentra
 • Buitenschoolse opvang (BSO)

  (Kinderopvang --> vierogenbeleid)

Slide 12 - Slide

Onderwijs
Verplicht onderwijs tussen 5 en18 jaar

 • van 5 tot 16 jaar --> leerplicht 
 • van 16 tot 18 --> kwalificatieplicht

  (RMC-wet > 18 tot 23 jaar)

Slide 13 - Slide

Opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning

Denk bijv. aan:
 • woonbegeleiding (gezinshuis / crisisopvang)
 • medisch kindercentrum
 • zorgboerderij

Ondersteunen van kinderen en jongeren met een specifieke behoefte.


Slide 14 - Slide

Doorlopende ontwikkelingslijnen
Spelen en leren worden samen als één doorlopende ontwikkeling gezien.
         
                         Dat heten doorlopende ontwikkelingslijnen.

 • Ontwikkelen gebeurt niet op  één plaats.
 • Ontwikkeling stopt niet na schooltijd.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Verschillende werkvelden, 
                                         verschillend werk


 • Er zijn dus verschillende werkvelden --> DOELGROEPEN
                      en het werk is overal anders.

 • Maar allemaal met hetzelfde DOEL:
                          begeleiden van kinderen en jongeren.

Slide 17 - Slide

Ieder een talent

Talentontwikkeling

Talent heb je als je iets goed kunt of zo veel hebt geoefend dat je beter bent dan anderen.

Slide 18 - Slide

Waar ben jij goed in?

Slide 19 - Open question

Opdracht
Maak opdracht 4 'Een mooi beroep'.
 •  De opdracht kun je vinden in je werkboek op blz. 14.
 • De opdracht staat ook bij PDO (studieroute 1).
 • De opdracht verwerk je in een WORD-document.
Inleveren:
 • De uitwerking lever je in cumlaude Learning in.
 • Dat doe je bij inleveropdracht PDO-01 Een mooi beroep.




Slide 20 - Slide

Verwerking theorie 
Afronding:
 • Lees blz. 6 t/m 12 goed door.
 • Maak in het werkboek de theorievragen bij deze paragraaf op blz. 7 en 8.

Optioneel:
 • Maak in het werkboek de oriëntatievragen op blz. 6.

Slide 21 - Slide

Aan het werk ....
 • De resterende tijd besteed je door te werken aan de opdrachten.
 • De camera blijft aan.
 • Heb je een vraag dan meld je je (hand opsteken, bericht)

 • De les wordt gezamenlijk afgesloten.







Slide 22 - Slide