6.3 koolstofkringloop en stikstofkringloop

Ecologie
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ecologie

Slide 1 - Slide

Programma:
- Herhalen b1 + b2
- leerdoelen b3 
- aantekeningen/uitleg
- aan de slag.

Slide 2 - Slide

Producent
 Consument
Reducent
Voedingsstoffen maken
Resten afbreken tot mineralen
Voedingsstoffen gebruiken

Slide 3 - Drag question

Kijk instructie
Hierna zie je een filmfragment van 1:07. Het onderwerp hiervan is de voedselketen in een bepaald gebied. Na het filmpje krijg je een vraag over de voedselketen.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

In het filmpje ontbrak een belangrijke schakel in de voedselketen. Welke?

Slide 6 - Open question

Hoeveel organismen zitten er in de langste keten
A
4
B
5
C
6
D
7

Slide 7 - Quiz

Welke voedingsstoffen heeft de eerste schakel van een voedselketen nodig?
A
An-organische stoffen voor de verbranding
B
Organische stoffen voor de verbranding
C
An-organische stoffen voor de fotosynthese
D
Organische stoffen voor de fotosynthese

Slide 8 - Quiz

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 9 - Drag question

De producenten in de voedselketen leggen door fotosynthese zonne-energie vast in energierijke organische stoffen
A
juist
B
onjuist

Slide 10 - Quiz

In welke schakel van de voedselketen is de hoeveelheid energierijke stoffen het grootst? Waardoor?
A
1e, doordat het aantal individuen het grootst is
B
1e, doordat uit elke schakel energie verdwijnt uit de voedselketen
C
2e, doordat het aantal individuen het grootst is
D
2e, doordat in elke schakel energie wordt opgenomen

Slide 11 - Quiz

kringloop
voedselketen
voedselweb

Slide 12 - Drag question

Slide 13 - Slide

de voedselketen wordt
A
suikerriet --> kever --> reuzenpad -->vogel
B
suikerriet --> reuzenpad --> kever --> reptiel
C
suikerriet <-- kever <-- reuzenpad <-- reptiel
D
suikerriet --> reuzenpad --> kever --> vogel en reptiel

Slide 14 - Quiz

Leerdoelen:
6.3.1 Je kunt de koolstofkringloop beschrijven.
6.3.2 Je kunt de stikstofkringloop beschrijven.

Slide 15 - Slide

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof ==> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 20 - Slide

koolstofkringloop

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

energierijk
energiearm
organisch
anorganisch
koolstofdioxide
zuurstof
water
glucose
eiwit
vet
koolhydraten

Slide 23 - Drag question

Slide 24 - Video

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 25 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 26 - Slide

wortelknolletjes

Slide 27 - Slide

Nijntje en stikstof
https://biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/nijntjeenhetnitraat.htm Slide 28 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 29 - Slide

Aan de slag!
We gaan online aan de slag met: 

Maak van 6.3 opdracht: 1 t/m 3 + 5 t/m 7

Slide 30 - Slide