§8.3 Trilling in beeld


§8.3 Trilling in beeld
 1. Opstart
 2. Uitleg trillingen in beeld 
 3. Maken opgaven §8.3
 4. Afsluiting
1 / 25
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson


§8.3 Trilling in beeld
 1. Opstart
 2. Uitleg trillingen in beeld 
 3. Maken opgaven §8.3
 4. Afsluiting

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...
 • weet je wat de amplitude en de trillingstijd van een geluidsgolf zijn;
 • de trillingstijd uit een trillingsgrafiek bepalen;
 • met een formule de trillingstijd en de frequentie berekenen;
 • uit een trillingsgrafiek de amplitude bepalen.

Slide 2 - Slide

Trillingsgrafiek

Slide 3 - Slide

Stemvork

Slide 4 - Slide

Trillingsgrafiek

Slide 5 - Slide

Amplitude (A) en trillingstijd (T)

Slide 6 - Slide

Amplitude - geluidssterkte

Slide 7 - Slide

Bepaal de trillingstijd

Slide 8 - Open question

De frequentie in Hertz - f (Hz)
Het aantal trillingen per seconde

Slide 9 - Slide

De frequentie

Slide 10 - Slide

Frequentie (F) in Hertz (Hz) & Trillingstijd (T) in seconden (s)
f(Hz)=T(s)1

Slide 11 - Slide

Voorbeeld
Hoe groot is de frequentie van deze trilling?

Slide 12 - Slide

Voorbeeld
Gegeven
T = 30 ms = 0,030 s

Oplossing
f = 1 / T = 1/ 0,030 = 33

Antwoord
f = 33 Hz
Hoe groot is de frequentie van deze trilling?

Slide 13 - Slide

Wat is de frequentie van een toon als ik meet dat de trillingstijd 1 ms is?

Slide 14 - Open question

Antwoord
Gegeven
T = 1 ms = 0,001 s           f = ?

Oplossing
f = 1/T = 1/0,001 = 1000

Antwoord
f = 1000 Hz

Slide 15 - Slide

Aan de slag 
§8.3 opgave 33, 35 t/m 42
timer
20:00

Slide 16 - Slide

Oscilloscoop

Slide 17 - Slide


Wat wordt met de rode
pijl aangegeven?
A
De Amplitude A
B
De Trillingstijd T
C
De frequentie f
D
De uitwijking u

Slide 18 - Quiz


Wat wordt met de rode
pijl aangegeven?
A
De Amplitude A
B
De Trillingstijd T
C
De frequentie f
D
De uitwijking u

Slide 19 - Quiz

Grootheid
Symbool
Eenheid
Symbool
f
m
Frequentie
Hertz
Hz
T
seconde
s
Trillingstijd
Golflengte
λ
meter

Slide 20 - Drag question

Voorbeeld
Een snaar trilt 6 seconden lang met een frequentie van 75 Hz. 
Bereken het aantal keer dat de snaar op een neer trilt in die
6 seconden. 
Antwoord

Slide 21 - Slide

Voorbeeld
Een snaar trilt 6 seconden lang met een frequentie van 75 Hz. 
Bereken het aantal keer dat de snaar op een neer trilt in die
6 seconden. 
Antwoord
75 Hz  = 75 trillingen/sec
75 * 6 = 450 trillingenSlide 22 - Slide

Voorbeeld
Een snaar trilt 6 seconden lang met een frequentie van 75 Hz. 
Bereken het aantal keer dat de snaar op een neer trilt in die
6 seconden. 
Antwoord
75 Hz  = 75 trillingen/sec
75 * 6 = 450 trillingen

of
T = 1/f = 1/75 = 0,01333 s
6/0,01333 = 450 trillingenSlide 23 - Slide

De frequentie van een snaar is 250 Hz. Bereken de trillingstijd van de snaar.

Slide 24 - Open question

Antwoord
Gegeven
f = 250 Hz         T = ?

Oplossing
T = 1/f = 1/250 = 0,004

Antwoord
T = 0,004 s = 4 ms

Slide 25 - Slide