3 De oorzaken van het modern imperialisme

Hierbij de online les voor WK13 (23 maart). Probeer deze les stap-voor-stap uit te voeren. Ik hoop dat het jullie lukt alles een beetje bij te houden. 

Houd je teskstboek en schrift bij de hand. De volgende les zal ik via magisterteams aanwezig zijn en hoop al jullie vragen te kunnen beantwoorden. 
Allereerst de Mark Rutte vraag is door niemand helemaal goed beantwoord
Hierbij het goede antwoord .....
Samuel van Houten
Rudolph Thorbecke 
1 / 34
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hierbij de online les voor WK13 (23 maart). Probeer deze les stap-voor-stap uit te voeren. Ik hoop dat het jullie lukt alles een beetje bij te houden. 

Houd je teskstboek en schrift bij de hand. De volgende les zal ik via magisterteams aanwezig zijn en hoop al jullie vragen te kunnen beantwoorden. 
Allereerst de Mark Rutte vraag is door niemand helemaal goed beantwoord
Hierbij het goede antwoord .....
Samuel van Houten
Rudolph Thorbecke 

Slide 1 - Slide

Orientatie hdst 5 Nationalisme en imperialisme
Lesdoel= je kent de begrippen uit de titel, weet over welk tijdvak dit hdst gaat.
Lees de orientatie.

Slide 2 - Slide

...een opdracht
  • Bekijk het volgende filmpje. Dit is een opname van de night of the proms in Engeland. 
  • Leg uit wat het fimpje volgens jou te maken heeft met de begrippen nationalisme en imperialisme....

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

par 5.3 De oorzaken van het modern imperialisme
Lesdoel=
Waarom wilden Europese landen in de 19de eeuw grote rijken overzee stichten?

Slide 5 - Slide

Kolonialisme rond 1700
Modern imperialisme rond 1900
Voordat we ingaan op de vraag moet je even naar onderstaande kaarten kijken. Wat valt je op?

Slide 6 - Slide

Wat valt je op?

Slide 7 - Open question

timer
5:00
lees par 5,3 en noteer de oorzaken

Slide 8 - Mind map

 AANTEKENING=
Modern imperialisme, oorzaken:
  1. Industrieën hadden grondstoffen en afzetgebieden nodig
  2. Door technologische verbeteringen werd modern  imperialisme makkelijker
  3. Nationalisme: als grootmacht had men koloniën nodig (prestige)
  4. Ideële motieven: missie/zending en 'white man's burden'= superiotiteitsdenken
Rule Brittania.......

Slide 9 - Slide

Dus: de motieven (=redenen) voor modern imperialisme
Economisch:
1) Grondstoffen
2) Afzetmarkt
Politiek:
3) Machtsvertoon
Cultureel
4) Europese superioriteit


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

De gedachte dat de Europeanen superieur waren (= dat ze beter waren) zie je zelfs terug in strips zoals Kuifje.

Bekijk ter herhaling nog even het volgende instructiefilmpe....

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

par 5.3 De oorzaken van het modern imperialisme
Lesdoel=
Waarom wilden Europese landen in de 19de eeuw grote rijken overzee stichten?

Slide 15 - Slide

Aan het werk...
  • Lees par 5.3
  • Bekijk de ontdekkingsplaat van par 5.3
  • Geef antwoord op het lesdoel
  • Leer en maak par 5.3
timer
10:00

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Wat is modern imperialisme?
timer
0:20
A
Een machtsstrijd tussen Engeland en Frankrijk
B
Veel kolonies stichten in Afrika en Azie
C
Veel grond veroveren en besturen in Afrika en Azie
D
Veel handelen met kolonies

Slide 18 - Quiz

Welk soort motief hadden de Europeanen niet voor modern imperialisme?
timer
0:20
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 19 - Quiz

Kolonialisme is hetzelfde als imperialisme
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quiz

Hoort dit product bij
timer
0:20
A
Kolonialisme want verbouwd door slaven
B
Modern Imperialisme want een grondstof voor de industrie
C
Nationalisme want komt uit Amerika
D
Liberalisme want het zorgde voor vrije handel

Slide 21 - Quiz

Horen deze producten bij
timer
0:20
A
Kolonialisme
B
Modern imperialisme
C
De cinnammon challenge
D
Brits-Indië

Slide 22 - Quiz

Welke economische motieven waren er voor het modern imperialisme?
A
grondstoffen en afzetmarkten
B
arbeidskrachten en grondstoffen
C
slaven en afzetmarkten
D
grondstoffen en eindprodukten

Slide 23 - Quiz

Kenmerken Modern Imperialisme
A
Periode 1870-1900 in Amerika
B
Periode 1870-1970 in Azië en Afrika
C
Periode 1870-1900 in Azië en Afrika
D
Periode 1870-1900 in Azië en Australië

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Slide

Welke oorzaak van het modern imperialisme zie je op voorgaande afbeelding ?
A
Economische oorzaken zoals het veroveren van gebieden voor meer grondstoffen
B
Verbeterde stoomboten
C
De gedachte dat de Europeanen superieur waren
D
Verbeterde verbindingen zoals het Suez kanaal

Slide 26 - Quiz

Welk verbanden waren er tussen modern imperialisme en industrialisatie?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (bijvoorbeeld Cuba)
B
Verovering voor de versteviging van de Amerikaanse macht in de regio
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Cubaanse tabak)

Slide 29 - Quiz

Modern imperialisme

Slide 30 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (hier China)
B
Verovering voor de machtspositie in de wereld
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Chinese zijde voor textiel)

Slide 31 - Quiz

Slide 32 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme wordt hier vooral bekritiseerd?
A
Economische
B
Politieke
C
Culturele
D
Alle drie

Slide 33 - Quiz

Goed gewerkt mensen....take care. Mocht je vragen hebben stel ze via Microsoft team.

Slide 34 - Slide