Les 2 fitometerloop

Les 2 :  letterloop + fitometerloop
GVL
LPD 
19 (*) ondernemen spontaan acties om de eigen mogelijkheden en talenten in bewegingssituaties verder te ontwikkelen.
3 LO 25 duiden aan in welke bewegingssituaties ze zich goed voelen en welke bewegingsactiviteiten het best aansluiten bij hun fysieke en relationele mogelijkheden 

27 3LO 14 gaat kritisch om met bewegingsaanbod in de leefomgeving
28 3LO:16 leggen het verband tussen bewegen, gezondheid en samenleving (T).
3LO:20 geven eigen wijzigingen in fitheid aan en bepalen op basis hiervan hun eigen fitheidsdoelen .
3LO:22* zien het belang in van een goede fysieke conditie. 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
L.O.Secundair onderwijs

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Les 2 :  letterloop + fitometerloop
GVL
LPD 
19 (*) ondernemen spontaan acties om de eigen mogelijkheden en talenten in bewegingssituaties verder te ontwikkelen.
3 LO 25 duiden aan in welke bewegingssituaties ze zich goed voelen en welke bewegingsactiviteiten het best aansluiten bij hun fysieke en relationele mogelijkheden 

27 3LO 14 gaat kritisch om met bewegingsaanbod in de leefomgeving
28 3LO:16 leggen het verband tussen bewegen, gezondheid en samenleving (T).
3LO:20 geven eigen wijzigingen in fitheid aan en bepalen op basis hiervan hun eigen fitheidsdoelen .
3LO:22* zien het belang in van een goede fysieke conditie. 

Slide 1 - Slide

lln bekijken vooraf het lesplan om les vlotter te laten verlopen
GVL

Slide 2 - Slide

GVL
Leerdoelen les 2 

-Ik houd de inspanning vol en kies het voor mij correcte niveau.
-Ik luister goed naar de instructie en voer het gevraagde uit.
-Ik voer de fitheidsoefeningen  correct uit zoals op de kijkwijzer.
-ik daag mezelf uit door de voor mijn fitheidsniveau meest geschikte aantal herhalingen uit te voeren. 


Slide 3 - Slide

Organisatie 

Slide 4 - Slide

GVL
opwarming 
lopen in 2 tallen rond de kegels A in wijzerzin B in tegenwijzerzin 

Slide 5 - Slide

Duoloop 

Tweetallen van ongeveer hetzelfde niveau (laten) maken. Loper 1 loopt het parcours snel linksom en loper 2 langzaam rechtsom. Als men elkaar tegenkomt blijft men in dezelfde looprichting doorlopen, maar wordt er gewisseld in snelheid: loper 1 gaat langzaam lopen en loper 2 snel.


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Duoloop variatie 

Beide lopers lopen in dezelfde looprichting. Loper 1 start snel en loper 2 zeer langzaam. Loper 1 loopt snel totdat hij loper 2 heeft ingehaald. Daarna wisselen. Aandachtspunt: de “langzame” loper moet echt heel rustig lopen, anders duurt het te lang (en is het dus te inspannend) voordat loper 1  inhaalt.

GVL

Slide 8 - Slide

GVL
Letterloop: individueel 
Je loopt de eerste letter van je voornaam en de eerste letter van je familienaam. Je loopt in volle lijnen en men onderbreekt een looplijn niet.

Letterloop: in duo (zelfde niveau lopers) 
iedere leerling loopt individueel 2 letters en de andere raadt de welke .

Slide 9 - Slide

GVL
per duo vertrekt men aan een kegel en loopt men het patroon dat door de LK wordt uitgelegd. LLN lopen 1 keer volledig patroon

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

GVL
FIT-O-METER

-Aan elke kegel zoals aangeduid oef uitvoeren 
-Reeks wordt 2 maal uitgevoerd en je kiest zelf je niveau van uitvoering (aantal herhalingen) zodanig dat het voor jou een uitdaging vormt

oefeningen: zie volgende slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

GVL
Evaluatie 

Slide 14 - Slide

fitheid: aandachtspunten tijdens deze lessenreeks
°bepalen maximale hartslag-->220 - leeftijd
°Trainingszone? -->60-80 % max HS
° Frequentie? 3 X 50 min/week
° Welke activiteiten? veel spieren: zwemmen, lopen, fietsen, basketten,...

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

-->
-->

Slide 17 - Slide