YOUNG IMPACT THEMAWEEK GELIJKE KANSENDIVERSITEIT
THEMAWEEK
GELIJKE KANSEN
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BurgerschapsonderwijsLOB+1Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1-4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

In de thema modules vertellen bekende Nederlanders waarom het belangrijk is om in actie te komen voor deze thema’s. Jongeren worden gemotiveerd om zelf in actie te komen voor een van de volgende thema’s: klimaat, gelijke kansen, diversiteit, maatschappij en gezondheid. Jongeren worden geïnspireerd en gemotiveerd om in actie te komen binnen het thema gelijke kansen. BN’er Eva Eikhout legt uit dat niet iedereen gelijke kansen krijgt vanwege vooroordelen. Eva verteld wat dat voor haar persoonlijk betekent. De jongeren worden zelf aan het denken gezet wat het thema gelijke kansen voor hen betekent en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen een gelijke kans krijgen.

Instructions

Deze les is ontworpen om klassikaal te geven. Na het afronden van de module komen de jongeren zelf in actie.

IN ACTIE KOMEN AAN HET EIND VAN DE MODULE
Individueel of in groepjes in actie komen: 
Na elke module komen de jongeren individueel of in groepjes in actie voor het thema. Iedereen kan dezelfde challenge doen of de docent kiest een aantal challenges waaruit de jongeren kunnen kiezen. 

OF

Met de hele klas in actie komen: 
Na het volgen van een module komt de hele klas in actie door een grote challenge uit te voeren binnen het thema. Op deze manier maak je er echt een project van.

Tussenstand uitzetten
De tussenstand die weergeven wordt in de module kan je zelf uitzetten. Klik hiervoor op geef les. Ga vervolgens naar de pincode aan de linker onderzijde en klik erop. Er verschijnt een scherm met daarin de optie: toon tussenstand. Als je het vinkje verwijdert, wordt de tussenstand niet meer getoond.

Items in this lessonDIVERSITEIT
THEMAWEEK
GELIJKE KANSEN

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Video

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Een vader en zijn zoon zijn op weg van voetbaltraining naar huis. Onderweg rijden ze een tunnel in en uit het niets komt een auto op ze af die op de verkeerde weghelft rijdt. Er volgt een frontale botsing. De vader is op slag dood. De zoon wordt met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht, waar een team van chirurgen klaarstaat om de jongen te redden.

De chirurg werpt bij het binnenrijden van de patiënt een blik op het gezicht van de jongen en zegt: 'Ik kan de operatie niet uitvoeren, deze jongen is mijn zoon.'

Hoe kan dat?

Raadsel

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Het antwoord is dat de chirurg de moeder van de jongen is. En, hadden jullie het goed?

Wij mensen hebben onbewust stereotypes. Zo is er onderzoek gedaan naar dit raadsel en daaruit blijkt dat slechts 15% van de proefpersonen het goede antwoord gaf. Overigens is dit onderzoek ook aangepast en herhaald met eenzelfde soort raadsel: Een moeder reed in de auto en een verpleegkundige weigerde om te assisteren tijdens de operatie. Ook in deze situatie kwamen mensen niet op het idee dat de betreffende verpleegkundige ook een vader kan zijn.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waar denk jij aan bij het begrip kansenongelijkheid?
VRAAG 1

Slide 8 - Slide

Activeer de voorkennis door de leerlingen te vragen wat ze al weten. Laat ze elkaar aanvullen. Sta erbij stil dat dit voor iedereen iets anders kan zijn. Alle antwoorden zijn goed! 
Dit onderdeel is met name bedoeld om het thema in de klas te introduceren en het gesprek rustig op gang te brengen.

Vraag 2
Waar denk jij aan bij het begrip 'kansenongelijkheid?'
Op grond waarvan wordt het meest gediscrimineerd in Nederland?

A
GESLACHT
B
GODSDIENST
C
HERKOMST
D
SEKSUELE GEAARDHEID

Slide 9 - Quiz

Stel de vraag en laat de leerlingen hun antwoord op hun telefoon invoeren. 
Wanneer ze hun antwoord hebben gegeven, open je het gesprek. 
Antwoord C, Herkomst is het goede antwoord. 
Welk antwoord dachten jullie en waarom? 
Zijn jullie verbaasd over het antwoord?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions


Vraag 3
Waar denk jij aan bij het begrip 'kansenongelijkheid?'
Op grond waarvan wordt er op de arbeidsmarkt het meest gediscrimineerd?

A
HERKOMST
B
HANDICAP
C
LEEFTIJD
D
GESLACHT

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Antwoord A, Herkomst is het goede antwoord. In 2020 is 47% van de meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van herkomst of huidskleur. 16% van de meldingen gaat over discriminatie op grond van geslacht, 14% op basis van leeftijd en 9% op basis van een handicap.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

VRAAG 4
Waar denk je aan bij het woord vooroordeel?

Slide 14 - Mind map

Laat de leerlingen nadenken over wat zij denken dat een vooroordeel is. De officiële definitie staat op de volgende slide.
Vooroordelen zijn meningen die niet op feiten zijn gebaseerd. Deze meningen gaan vaak over groepen mensen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions


VRAAG 5
Heb je wel eens in een situatie gezeten waarin je bevoor- of benadeeld werd?
JA
NEE

Slide 16 - Poll

This item has no instructions

Heb je weleens in zo'n situatie gezeten? Wat voor situatie was dat en hoe voelde dat?
Dit onderwerp kan gevoelig zijn. Luister naar elkaar en wees respectvol. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions


Vraag 6
Stelling: Vooroordelen hebben een functie; ze kunnen nuttig zijn.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

DISCUSSIE
VOOROODELEN KUNNEN NUTTIG ZIJN

Slide 19 - Slide

Duur: uitleg en indeling 3 minuten. Uitvoer 3-5 minuten. 

Wat: In deze werkvorm gaat het klaslokaal opgesplitst worden in twee kanten. Is de groep a.d.h.v. de antwoorden op de vorige vraag natuurlijk verdeeld? Zet dan de leerlingen met 'WAAR' aan de ene kant en de leerlingen met 'NIET WAAR' aan de andere kant van het lokaal. Anders verdeel je zelf de klas in deze kampen. Ook als je het niet eens bent met de stelling moet je jouw kant proberen te verdedigen. Ook zijn er 3 "rechters" nodig. Dit zijn neutrale mensen die overtuigt moeten door de voor of tegen. 
Vergeet niet dat dit een debat is, dus iedereen laat elkaar uit praten. De docent is in het begin de debatleider. Als de docent de verantwoordelijkheid durft te geven aan een leerling om de debatleider te worden dan kan dat.

Doel: De leerlingen leren op volwassen niveau hun mening te verwoorden of, in het geval dat je bij je tegenovergestelde mening zit, nadenken over de andere mening.

LET OP! Belangrijk punt hierbij is dat vooroordelen ons wel helpen om de wereld om ons heen makkelijker te maken. Om niet alles opnieuw te moeten evalueren. Hokjes denken is menselijk, alleen leidt het dus ook tot discriminatie. Daarom moeten we ons bewust zijn van onze menselijkheid.
In hokjes denken is menselijk.
MAAR...
Vooroordelen dragen bij aan kansenongelijkheid, omdat we de mensen waar we een vooroordeel over hebben niet de kans geven om te laten zien wat ze kunnen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

VRAAG  8
Wat kan jij tegen kansenongelijkheid doen?

Slide 21 - Slide

Schrijf de antwoorden op het bord.

Slide 22 - Video

This item has no instructions