Possessive Pronouns goede versie

1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Possessive pronouns
  • Bepaal of het bezittelijk voornaamwoord vóór het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst in de zin staat of dat dat niet zo is.

  • Bepaal of je een enkelvoudsvorm of meervoudsvorm moet gebruiken.

  • Bepaal welk bezittelijk voornaam woord je precies moet gebruiken. 

Slide 4 - Slide

Welke zin klopt?
A
This is my Ipad.
B
This is mine Ipad

Slide 5 - Quiz

Someone gave Sally a book. That book of ... is very exciting.
A
her
B
hers

Slide 6 - Quiz

He loves ... new mountainbike.

Slide 7 - Open question

When they were driving home, suddenly ....... car broke down

Slide 8 - Open question

We took those pens. Those pens are ...

Slide 9 - Open question


He has bought a new bike. Is it really ____?

Slide 10 - Open question

Hey Nate!
Is he ___ teacher?

Slide 11 - Open question


Hey Ron! This is not our car. ___ is red.

Slide 12 - Open question


Lisa broke ___ left leg.

Slide 13 - Open question


Is this Emily's room? – Yes, it's ___.

Slide 14 - Open question

I lost ___ pen in the library. Can I have one of ___?

Slide 15 - Open question

That is your umbrella. This one is .......

Slide 16 - Open question

Look at that dog. ......... fur is so beautiful.

Slide 17 - Open question