(oefen)examen A Zelfredzaamheid lesweek 3

BPV lesweek 3 periode 2
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Module 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

BPV lesweek 3 periode 2

Slide 1 - Slide

In een paar woorden: hoe gaat het op je stage?

Slide 2 - Mind map

Heb je je POK kunnen ondertekenen? 
Suus, Collin en Valentina POK nog aanmaken
VOG laten zien


Slide 3 - Slide

Opdracht V1 zelfredzaamheid:
Ga op zoek naar bronnen die je meer informatie geven over zelfredzaamheid. Raadpleeg ten minste drie verschillende bronnen. Omschrijf vervolgens de betekenis van het woord zelfredzaamheid in eigen woorden en leg de term uit in relatie tot het onderwijs.

Denk vervolgens terug aan jouw eigen basisschoolperiode. Op welke manier werd er door de leerkracht ingezet op het stimuleren van jouw zelfredzaamheid? Noteer 5 voorbeelden in jouw verslag. 

Slide 4 - Slide

Opdracht V2 planmatig werken:
Ga op zoek naar bronnen die je meer informatie geven over executieve functies en planmatig werken. Raadpleeg ten minste twee verschillende bronnen. Beschrijf de twee termen in eigen woorden.

Bedenk vervolgens drie situaties waarbij je de vaardigheid 'planmatig werken' zelf nodig hebt gehad. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin je te maken kreeg met planning, organisatie of aanpassing. 

Slide 5 - Slide

Invullen planningsformulier

Slide 6 - Slide

Waarnemen en observeren is hetzelfde
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Waarnemen vs observeren
Waarnemen 
doe je altijd en overal
zelfs in je slaap
je gebruikt al je zintuigen
Observeren
doe je op bepaalde momenten en met een gericht doel
je wil antwoord op een vraag

Slide 8 - Slide

Leespauze
Lees blz 216-220 rustig doorMaak de volgende vragen vanaf blz 131 in je werkboek:
vraag 1 - 3 - 5 - 7 en 8


timer
12:00

Slide 9 - Slide

Wat zie je?

Slide 10 - Slide

De jongen kijkt uit het raam
A
Objectief
B
Subjectief

Slide 11 - Quiz

De jongen vindt de uitleg saai, want hij kijkt naar buiten
A
Objectief
B
Subjectief

Slide 12 - Quiz

Opdracht O1 : Observeren zelfredzaamheid
- Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg 
- Beschrijf welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid

- Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren
- Je maakt aantekeningen van je bevindingen.

Dit verwerk je allemaal in twee verslagen. Dus één verslag van O1 en één van O2

Slide 13 - Slide

Opdracht O2 : Observeren zelfredzaamheid
- Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van planmatig werken
- Beschrijf welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van planmatig werken.

- Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren.
- Je maakt aantekeningen van je bevindingen.

Dit verwerk je allemaal in twee verslagen. Dus één verslag van O1 en één van O2

Slide 14 - Slide

Observeren


Tijdens het observeren is het belangrijk om al het gedrag op te schrijven, ook dingen die je in eerste instantie niet belangrijk lijken.
 

Slide 15 - Slide

Wat doe je als je geobserveerd hebt?
A
Niks
B
Ik maak een verslag en beschrijf van ik nu met het kindje kan doen
C
Ik overleg met mijn stagebegeleider wat mij is opgevallen
D
B en c zijn juist

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Slide

Observatie zelfzorg
Je gaat zo twee voorbeelden zien van studenten van vorig jaar

Bespreek met je stagebegeleider welke kinderen je kunt gaan observeren.
Op welke vraag wil je antwoord?
Wanneer ga je observeren?

Slide 18 - Slide

Op stage
Wie gaat er deze week al observeren?
Week 3

Let op: in week 8 alles inleveren!

Slide 19 - Slide

Indicatoren

Slide 20 - Slide

Individueel aan de slag
- Bekijken van elkaars opdrachten V1 en V2
- Inleveren V1 en V2 in It's Learning

Klaar?
Doorlezen 8.2 en 8.3 boek opvoeding en ontwikkeling

Vragen? Stel ze
timer
15:00

Slide 21 - Slide

Les 3: Toepassen

Aan het eind van deze les:
  • Weet je hoe je praktische ondersteuning kunt bieden aan een leerling/leerlingen ten aanzien van de zelfredzaamheid. 

Slide 22 - Slide

T1
De studenten begeleiden een groep van twee of meer leerlingen in het vergroten van hun zelfredzaamheid t.a.v. zelfzorg of planmatig werken. Ze bieden ondersteuning en aanvullende instructie waar nodig en er wordt voorbeeldgedrag ingezet.  

Slide 23 - Slide

Ik heb T1 al kunnen doen
Ja
Nee

Slide 24 - Poll

Slide 25 - Slide