Palliatieve zorg

Nazorg en rouwverwerking
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Nazorg en rouwverwerking

Slide 1 - Slide


Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Dagopening:

lezen: psalm 118
overdenken:  "Rouw en verdriet'
met 'de reformatie' als houvast

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

                                                  Doelstelling


Ik weet mijn rol als verpleegkundige te benoemen in de nazorg.
Ik ben op de hoogte van het rouwproces.

Slide 4 - Slide

lesopzet
dagopening 
voorkennis activeren, inloggen!!
filmpje bekijken en de  vragen beantwoorden
nazorg en rouw bespreken.
Opdracht casus bespreken
afsluiten/evalueren

Slide 5 - Slide

Uit hoeveel fases bestaat het rouwproces van Elisabeth Kübler-Ross?
A
3
B
6
C
5
D
4

Slide 6 - Quiz

Het rouwproces

Slide 7 - Mind map

Dr. Elisabeth Kübler-Ross (1926 – 2004) 
 Zij is beroemd geworden om haar pionierswerk rond stervensbegeleiding en de verschillende fasen van rouw. Ze heeft deze vijf fasen (ontkenning, boosheid, onderhandelen, verdriet/depressie, aanvaarding) ontdekt in het werken met mensen die op sterven liggen. In de palliatieve fase dus. 
In de zorg en in de nazorg:
De patiënt
familie:
ouders broers/zussen
kinderen
jijzelf als verpleegkundige

Slide 8 - Slide

Is de theorie van Elisabeth Kübler- Ross, bruikbaar of achterhaald of ingehaald??

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Link

Slide 11 - Video

Wat is de belangrijkste boodschap aan jullie, in dit filmpje?

Slide 12 - Open question

Wat wil deze afbeelding zeggen, n.a.v. het filmpje??

Slide 13 - Open question

aandachtspunten:
mensen met een verstandelijke beperking
mensen met dementie
(jonge)kinderen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

-Maak groepjes van 4
-Stel een teamleider aan, zorg dat de antwoorden op papier komen.
Zoek een geschikte plek, geef dat door, ik kom langslopen.
-Ga aan de slag met de casus van Ferdinand de Ruiter;
staat in Teams, kanaal VKP, bestanden, of vraag een papieren versie.
Tijd; 40 min. klassikaal nabespreken.
opdracht

Slide 16 - Slide

Evaluatie/afsluiten: Is de doelstelling behaald? Ik weet mijn rol als verpleegkundige te benoemen in de nazorg.
Ik ben op de hoogte van het rouwproces.

Slide 17 - Open question