Bewegingen in beelden en grafieken

BEWEGEN
1 / 33
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

BEWEGEN

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Opdracht
Bekijk de dia's, beantwoord de vragen als deze gesteld worden en kijk naar het filmpje. Voer de test uit aan het einde. Je hebt 25 minuten voor deze opdracht.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Vastleggen van snelle bewegingen
 1. Fotograferen
 2. Filmen
 3. Stroboscopische foto
 4. Tijdtikker

Slide 5 - Slide

Fotograferen

Slide 6 - Slide

Filmen

Slide 7 - Slide

Stroboscopische foto

Slide 8 - Slide

Stroboscopische foto
 • Verduisterde ruimte
 • Stroboscooplamp
 • Regelmatige tussenpozen een lichtflits
 • Momentopname
 • Alles op 1 foto

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Video / stroboscopische foto
 • Video:
 • 30 beelden/s
 • T = 1 / 30 = 0,033 s

 • Stroboscopische lamp:
 • 50 Hz
 • T = 1/50 = 0,02 s

Slide 11 - Slide

Tabel en diagram maken

Slide 12 - Slide

Afstand tijd tabel

Slide 13 - Slide

Afstand tijd diagram


Slide 14 - Slide

Gemiddelde snelheid
Vgem=ts

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Berekeningen
Stap 1: Formule
Stap 2: Berekening
Stap 3: Antwoord met eenheid
maak de volgende berekeningen netjes in je schrift ---->

Slide 17 - Slide

Vraag 1
Een atlete loopt de 100 meter in 10,8 seconde.
Bereken haar gemiddelde snelheid.

Slide 18 - Slide

Vraag 1
Denk aan gegevens, formule, berekening en antwoord

Slide 19 - Open question

Vraag 2
Johan fietst met een (gemiddelde) snelheid van 5,5 m/s.
Hoeveel km/h is dat?

Slide 20 - Slide

Vraag 2

Slide 21 - Open question

Vraag 3
Tom rijdt een flinke afstand op zijn racefiets. Na drieëenhalf uur fietsen is zijn gemiddelde snelheid 28 km/h is.
Welke afstand heeft Tom in die tijd afgelegd?

Slide 22 - Slide

Vraag 3

Slide 23 - Open question

Versnelde beweging:
afstand tussen de momenten wordt steeds groter.

Slide 24 - Slide

Vertraagde beweging

Slide 25 - Slide

Eenparige beweging:
afstand tussen de momenten is overal gelijk.

Slide 26 - Slide

opdracht
Je krijgt 4 grafieken te zien.
Wat voor soort bewegingen zijn A,B,C,D?
Geef jouw antwoord op de dia daarna.

Slide 27 - Slide

Welke soort beweging en hoe kun je dat aan de grafiek zien? Kies uit versneld, vertraagd, eenparig.

Slide 28 - Slide

diagram A, B, C en D tonen welke bewegingen?

Slide 29 - Open question

Slide 30 - Video

Eenparige: a = 0
Nettokracht = 0N
Bij een constante snelheid werkt er duidelijk een kracht, maar besef dat de nettokracht (voorwaartse kracht - tegenwerkende kracht) gelijk is aan 0 Newton 

Slide 31 - Slide

Versneld: a = positief
Nettokracht > 0N
Bij een versnelling is  de nettokracht groter dan 0 Newton 

Slide 32 - Slide

Vertraagd: a = negatief
Nettokracht < 0N
Bij een versnelling is  de nettokracht kleiner dan 0 Newton. De tegenwerkende kracht is groter dan de voorstuwende kracht.

Slide 33 - Slide