Identitet, selvfølelse og seksualitet

Identitet
Eleven skal kunne drøfte sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse, og drøfte hvordan en kan veilede barn og unge i slike spørsmål.
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Health & Social CareTertiary Education

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Identitet
Eleven skal kunne drøfte sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse, og drøfte hvordan en kan veilede barn og unge i slike spørsmål.

Slide 1 - Slide

Hva er identitet?

Slide 2 - Open question

Når starter utviklingen av identitet?

Slide 3 - Open question

Hvordan utvikles identitet?

Slide 4 - Open question

Er selvtillit og selvfølelse det samme?

Slide 5 - Open question

Hva er forskjellen på selvfølelse og selvtillit?

Slide 6 - Open question

Når starter den seksuelle utviklingen?

Slide 7 - Open question

Er det forskjell på gutter og jenters seksualitet?

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Link

Hva tenker du på når du hører ungdom og utvikling av seksuell identitet?

Slide 10 - Open question

Hvordan kan vi veilede barn og unge?

Slide 11 - Open question

Ta egne valg og sette egne grenser:
-Lær barn og unge til å ha et realistisk syn på egne muligheter og begrensninger.
-Krever kunnskap for å ta egne valg.
-Viktig for selvfølelsen at de får være med på å bestemme selv.
-Trenger noen ganger hjelp til å finne ut hvor grensene går.
-Jenter kan oppleve å være redde for å sette grenser av redsel for å såre en annen eller for å bli utestengt.
(#metoo)

Slide 12 - Slide

Hva tror du ligger i begrepet relasjonsskade?

Slide 13 - Open question

Hvor lett er det i dag å stå frem som homofil?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Video

Slide 16 - Link