Breuke

Breuke
herlleiding van gemende getalle na onegte breuke

2    1/2
1 / 3
next
Slide 1: Slide
WiskundeSecondary EducationAge 13

This lesson contains 3 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Breuke
herlleiding van gemende getalle na onegte breuke

2    1/2

Slide 1 - Slide

Aandie einde van die les sal jy breuke kan herly vir optel , aftrek , maal en deel

Slide 2 - Slide

hierdie is n gemende getal

Slide 3 - Slide